Wat doet u bij online pestgedrag? Nederlanders grijpen nauwelijks in

18 november 2022
Het is momenteel vrij onwaarschijnlijk dat omstanders in actie komen tegen online shaming en cancelling, meldt Netwerk Mediawijsheid na onderzoek.

Jongeren van 16 tot en met 24 jaar, oftewel Generatie Z, zijn meer dan alle andere generaties geneigd om op sociale media voor elkaar op te komen als ze zien dat iemand publiekelijk wordt vernederd, buitengesloten of genegeerd. Maar ook voor hen is het relatief onwaarschijnlijk dat ze dat doen.

Het onderzoek van het netwerk, de Nationale Wetenschapsagenda en de Erasmus Universiteit Rotterdam vond plaats onder 1519 socialemedia gebruikers tussen de 16 en 80 jaar. De publicatie van de onderzoeksresultaten viel vrijdag samen met de start van de Week van de Mediawijsheid 2022. Van de ondervraagden vindt 70 procent dat mensen online anders met elkaar moeten omgaan en dat wel degelijk iets aan online kwetsend gedrag te doen is. Desondanks voelen de deelnemers aan het onderzoek zich vaak niet in staat om dat ook echt te doen. Zo geven ondervraagden aan niet over de juiste vaardigheden te beschikken.

Jongeren die vallen onder de Generatie Z, die nog het meest geneigd is iets te doen, komen volgens de onderzoekers vaak toch niet in actie omdat ze bang zijn zelf het doelwit te worden. Ook vinden ze het niet altijd even makkelijk grensoverschrijdend gedrag te herkennen. „Jongeren geven aan er weinig vertrouwen in te hebben dat zij met hun acties verschil kunnen maken. En ze denken dat anderen niet zitten te wachten op hun bemoeienis. Ook herkennen zij kwetsend gedrag niet altijd als zodanig”, zegt Esther Rozendaal, universitair hoofddocent digitale weerbaarheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wanneer het slachtoffer een bekende is, zoals een vriend of familielid, is de kans groter dat mensen opkomen voor anderen dan wanneer sprake is van een onbekende, zoals een bekende Nederlander. Volgens de onderzoekers is de kans ook groter dat mensen in actie komen als ze het gevoel hebben dat anderen in hun sociale omgeving dat ook doen. Opkomen voor iemand gebeurt meestal door iemand persoonlijk te steunen en zelden door melding te maken bij de politie of een meldpunt.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 05-11-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.