Langere reistijden zonder auto

10 november 2022
De auto mag door milieumaatregelen in een kwaad daglicht staan, zonder dat vervoermiddel is het nog steeds behoorlijk behelpen. Dat concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), adviseurs van het kabinet. De aanrijtijd naar werk of belangrijke voorzieningen is met de auto namelijk veel korter dan met ander vervoer, zelfs in de spits.

Zo kan 30 procent van de ouderen zonder auto binnen een half uur geen enkel ziekenhuis of polikliniek bereiken, en 12 procent zelfs niet binnen drie kwartier, zo blijkt uit analyses van het PBL. Het gaat om ouderen die aan de randen van steden, in dorpen en in landelijk gebied wonen. Ook jongeren ondervinden lange reistijden op weg naar school. Met de fiets is 10 procent van de jongeren langer dan een half uur onderweg naar een vmbo-school en 17 procent kan binnen die tijd geen enkele havo/ vwo-locatie bereiken.

Met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid nog lager. Het vervoersbeleid is intussen verwijderd geraakt van z’n doel, zegt PBL-onderzoeker Jeroen Bastiaanssen. Vervoer moet mensen immers toegang verschaffen tot banen, voorzieningen en sociale contacten. „In de praktijk is vervoersbeleid echter vaak beperkt tot het bestrijden van files en het faciliteren van verkeersdoorstroming.” Met de bevindingen van het PBL hoopt Bastiaanssen dat beleidsmakers betere afwegingen maken. „Bereikbaarheid is gedeeltelijk het gevolg van politieke keuzes.”

Het autobezit in Nederland neemt intussen niet af, maar toe. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat het aantal auto’s in Nederland ook de komende jaren blijft toenemen. Bijna de helft van de Nederlanders wordt steeds afhankelijker van de auto. Vorig jaar kwamen er honderdduizend auto’s bij, zo blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging. Inmiddels tikt Nederland het aantal van negen miljoen auto’s aan. Die wagens zijn echter ongelijk verdeeld over huishoudens. Zo heeft 26 procent van de Nederlandse huishoudens geen auto, staat bij 47 procent van de huishoudens één auto voor de deur, terwijl 21 procent er twee heeft. Slechts een kwart van de huishoudens zonder auto geeft aan geen eigen auto te hebben omdat ze die niet nodig hebben. Ongeveer een derde van de Nederlanders ziet autobezit niet als vrije keuze maar als noodzaak.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 31-10-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.