Jongeren Súdwest in problemen na corona

9 september 2022
Een hoog percentage jongeren in de gemeente Súdwest-Fryslân ervaart sinds de coronacrisis psychische en gezondheidsklachten en heeft ook vaker last van stress. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, een extra onderzoek naar aanleiding van de coronacrisis door alle GGD’en in Nederland.

In Súdwest-Fryslân ervaart een kwart van de jongeren – het gaat om leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs – psychische klachten of gezondheidsklachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn. Bij meisjes ligt dit percentage op 34 procent, bij jongens op 14 procent. In Súdwest-Fryslân werkten duizend jongeren mee aan de Jeugdmonitor. De gemeente kan de cijfers vergelijken met de vierjaarlijkse onderzoeken die de GGD’en altijd al uitvoeren en met eigen tweejaarlijks onderzoek vanuit Cool Súdwest. Ook dan worden jongeren bevraagd over hun gezondheid en welzijn.

Ten opzichte van die onderzoeken blijkt ook dat een hoog percentage jongeren, 44 procent, stress ervaart. Verder is het percentage kinderen dat bij één ouder woont gegroeid van 19 procent in 2018 naar 22 procent in 2021. De meeste jongeren (85 procent) kunnen wel bij iemand terecht met hun problemen. Uit het onderzoek blijkt verder dat 32 procent alcohol had gedronken in de afgelopen vier weken en 42 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun ouders het goed vinden dat ze alcohol drinken. Wat bewegen betreft geeft 45 procent aan één of meer dagen per week minstens een uur bezig te zijn. 56 procent zegt vertrouwen te hebben in de toekomst.

De gemeente gaat de uitkomsten bespreken met Cool Súdwest, het project in de gemeente voor 12- tot 18-jarigen dat gericht is op hun gezondheid. Ook ouders van jongeren zullen geïnformeerd worden. De gemeentelijke cijfers mogen op sommige gebieden hoger zijn, ze wijken in positieve zin af van het gemiddelde Friese cijfer dat uit het onderzoek kwam. Zo ervaart in Súdwest 85 procent een positieve gezondheid terwijl dat over heel Friesland 80 procent is. Psychische klachten bij meisjes liggen provinciaal op 39 procent en rond Sneek op 34 procent. Wel is het aantal jongeren dat door corona mindere schoolprestaties leverde iets hoger (25 procent tegenover 24 procent).

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 09-09-2022

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.