Meer verhuizers vanuit de Randstad dan erin komen

26 augustus 2022
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de stijgende lijn in verhuizingen uit de Randstad blijft toenemen. In Fryslân is vooral het grensgebied in het zuiden en westen van de provincie in trek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzoek gedaan naar de verhuizingen naar en uit de Randstad. De cijfers uit 2021 laten zien dat steeds meer mensen verhuizen uit het Randstedelijk gebied dan dat er mensen naar toe trekken.

Vorig jaar besloten 75.000 mensen uit de Randstad het gebied te verlaten en naar een andere plek in Nederland te verhuizen. Dat zijn vijfduizend mensen meer dan het jaar ervoor. Het aantal mensen dat naar het stedelijk gebied toetrok nam daarnaast af naar 53.000. In 2020 waren dit nog 54.000 mensen. Vooral de dertigers kiezen ervoor uit het drukke gebied te vertrekken. Jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud trekken vaak nog wel naar de Randstad vanwege studie of werk. De groep tussen de 25 en 30 jaar oud verhuist ook nog overwegend meer naar het hart van Nederland toe, maar boven de dertig jaar komt een verandering, en verhuizen mensen meer uit het gebied.

Hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS denkt dat dit voornamelijk is te verklaren aan de hand van de bereikbaarheid van iemands werk en de woonbehoefte. ,,Jonge mensen gaan naar de Randstad omdat daar van alles gebeurt. Rond de dertig komt er een omslag en verandert misschien wat je zoekt. Je had misschien een appartement in de stad, maar nu met een kind en een golden retriever wil je wat anders.” Ook de leeftijdsgroepen boven de dertig verhuizen meer uit het Randstedelijk gebied dan dat ze ernaar toe verhuizen. Mensen die in 2021 uit de Randstad verhuizen kiezen vaak voor de gemeenten die rondom dit gebied liggen. Toch lijken gemeenten een stuk verderop in het land ook Randstedelingen te trekken.

In de provincie Fryslân zijn vooral de zuid- en westkant in trek. In deze delen komen naar verhouding meer mensen uit de Randstad dan dat er mensen die kant van Nederland opgaan. Dit gebeurt ook wel in Noord- en Oost- Fryslân, maar in mindere mate, aldus Traag. De Waddeneilanden kunnen ook rekenen op nieuwe inwoners uit het stedelijk gebied, hoewel de grootste aantallen nieuwe inwoners van de eilanden afkomstig zijn uit Friese en Groningse gemeenten. Bij de verhuizingen kunnen allerlei factoren een rol spelen, vertelt de hoofdsocioloog, maar de betere bereikbaarheid naar de Randstad vanuit West- en Zuid-Fryslân zou hier een rol bij kunnen spelen. Ook zou gedacht kunnen worden aan het woonaanbod en de arbeidsmarkt op deze plekken in de provincie, vertelt Traag. De huizenprijzen in de Randstad kunnen ook een rol spelen.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 12-08-2022

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.