Friesland scoort matig met openbare toiletten

4 augustus 2022
De Friese gemeenteraden hebben maar weinig tot geen belangstelling voor het gebrek aan openbare toiletten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Toiletalliantie – een initiatief van onder meer de Maag Lever Darm Stichting. Daarmee wordt jaarlijks het gemeentebeleid rond openbare toiletten gepeild. In de afgelopen vijf jaar werd in slechts twee van de achttien Friese gemeenteraden een motie aangenomen voor meer openbare en opengestelde toiletten, namelijk op Schiermonnikoog (in 2019) en in Heerenveen (in 2020).

Tussen 2017 en 2022 heeft een op de drie Nederlandse gemeenteraden (115 van de 344) werk gemaakt van publiek toegankelijke wc’s. De Toiletalliantie haalt gegevens hierover vooral uit berichtgevingen in de media, laat woordvoerder Ivo Thonon weten.

Dat er in Friese gemeenten amper oog is voor openbare toiletten, blijkt in de praktijk iets genuanceerder. Zo trekt de gemeente Ameland in haar laatste programmabegroting een ton uit voor de bouw van een extra openbaar toilet bij het KNRM-reddingsstation aan de Ballumerbocht.

In de begroting van de gemeente Harlingen wordt 75.000 euro gestoken in het verbeteren van de openbare toiletvoorzieningen, onder meer door het sluiswachtershuisje aan de Leeuwenbrug – sinds jaar en dag in gebruik als openbaar toilet – met een invalidentoilet uit te breiden.

Ook wil de gemeente voor een betere spreiding nog een openbare toiletvoorziening erbij aan de Zuiderhaven.

Volgens de normen van de Toiletalliantie zou er in stadscentra en in parken om de 500 meter een toilet moeten zijn. Van de Friese gemeenten scoort Schiermonnikoog daarmee het beste met zeven openbare toiletten op het eiland. Het slechtst scoort Dantumadiel, waar het enige openbare toilet in De Westereen staat.

Volgens de HogeNood-app, waarmee het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet kan worden gevonden, is Franeker met zeventien openbare toiletten – waarvan negen binnen de stadsgrachten – goed voorzien. In Leeuwarden zijn er zo’n zestig openbare toiletten en in Sneek meer dan twintig. In totaal zijn er in Friesland meer dan vijfhonderd openbare toiletten.


Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 20-07-2022

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.