Automobilist wil meer pechstroken en laadpalen

21 februari 2022
Automobilisten zijn erg tevreden over de kwaliteit en het onderhoud van de Friese wegen. Maar kritiek is er ook: er moeten meer laadpalen komen en uitwijkmogelijkheden bij pech. Het platform Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders (WOW) liet onderzoek doen en bevroeg 9300 mensen in heel Nederland.

Voor Fryslân hebben driehonderd mensen de enquête ingevuld. De provinciale wegen in Fryslân kregen voor de vijfde keer op rij de hoogste score. Pluspunten zijn de kwaliteit, het onderhoud en het goede zicht. Verbeterpunten zijn er ook. Belangrijk kritiekpunt is onvoldoende aanwezigheid van veilige plekken bij pech en om naar te kunnen uitwijken. Ook de informatie over stremmingen is nog niet naar tevredenheid en veel van de geenquêteerden vinden dat er meer laadpalen voor elektrische auto’s moeten komen langs de wegen. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is tevreden. ,,Alle jaren weer verbeteren we ons wegennet en daar gaan we ook mee door. Ik zie de tevredenheid van de weggebruiker als resultaat daarvan.” De kritiekpunten worden meegenomen voor plannen in de toekomst. Aan de laadpalen schaarste wordt gewerkt. Er is een regionaal actieplan in de maak.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 08-02-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.