Helm op e-bike moet echt verplicht worden

21 januari 2022
Er moet een helmplicht komen voor wie op een elektrische fiets rijdt. Die oproep doet directievoorzitter Chantal Vergouw van verzekeraar Interpolis. „We zien het aantal schades en letsels jaarlijks als gevolg van e-bikeongelukken flink toenemen, er moet nu echt iets gebeuren”, stelt zij.

Het aantal ongelukken met e-bikes - en dan vooral onder ouderen - neemt al enkele jaren toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ook Interpolis ziet dat terug in de ingediende schadeclaims. „Steeds meer ouderen schaffen een e-bike aan; we verwachten dan ook dat het aantal ouderen dat een ongeluk met een e-bike krijgt nog meer toe zal nemen”, zegt Vergouw. „En de gevolgen zijn groot, we zien niet alleen botbreuken maar ook zwaar hersenletsel. Het leed is niet te overzien.”

Neurologen die de slachtoffers binnen zien komen roepen al langer op tot een helmplicht voor e-bikes. Voor de snelle Speed Pedelec is een helm al enkele jaren verplicht, voor snorfietsers wordt in 2023 de helmplicht ingevoerd. Vergouw: „Iedere dag belanden er 357 mensen na een verkeersongeval op de Spoedeisende Hulp, jaarlijks raken ruim 21.000 mensen zwaargewond en vallen er 610 verkeersdoden. Ik vind dat onvoorstelbare cijfers en wij willen daarom het verkeer veiliger maken en letsel voorkomen.”

Uit internationaal onderzoek bleek volgens de SWOV dat jaarlijks 85 doden en 2600 zwaargewonden kunnen worden voorkomen als alle fietsers een helm dragen. Alleen zijn Nederlanders nog niet vol overtuigd van een helmplicht voor e-bikes, zo laat een onderzoek van Ipsos voor Interpolis zien onder 7500 Nederlanders. Met 47 procent zijn er iets meer voorstanders van een helmplicht dan de 40 procent die dit niet nodig vindt. 13 procent heeft er geen mening over. „Toch geven deze cijfers aan dat we op een kantelpunt staan en wordt 2022 het jaar dat we moeten doorpakken”, zegt Vergouw. „Dat kunnen we niet alleen en ik hoop dat we dit met partijen als Veilig Verkeer Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de fietsersbond kunnen oppakken.”

Alleen een helmplicht is volgens Vergouw niet voldoende. „Er zou ook veel meer aandacht moeten zijn voor campagnes als ’Doortrappen’, waar met name ouderen wordt geleerd op een e-bike te fietsen. Onze hele infrastructuur is totaal niet berekend op die grote aantallen fietsers. We moeten ons veel bewuster worden welke risico’s dat met zich meebrengt. Als verkeersdeelnemer kun je ook niet altijd goed inschatten of er nu een gewone fiets of een veel snellere e-bike op je afkomt.” Het zijn niet alleen de ouderen in het verkeer waar Vergouw zonder maatregelen een toename verwacht in het aantal ongevallen en dus schadeclaims. Ook onder jongeren verwacht Interpolis een toename van verkeersongelukken. Zij ervaren stress tijdens het rijden, zijn onervaren bestuurders en zijn sinds de pandemie ook harder gaan rijden, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction.

En hoewel mensen dus minder op de weg zitten , neemt het aantal doden en gewonden in het verkeer toch niet af. Vergouw: „In januari en februari, maanden van lockdown en avondklok, zagen we vorig jaar gemiddeld zo’n 33 procent minder schademeldingen als gevolg van ongevallen. Maar de overige maanden waar we weer meer op pad waren, zagen we gemiddeld 10 procent meer ongevallen vergeleken met 2020. En we zitten in eenzelfde situatie als begin van dit jaar. Als ik dan nadenk over de impact die dit kan hebben op de verkeersveiligheid in 2022, dan maak ik me daar zorgen over.”

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 08-01-2022

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.