Invloed ICT op milieu groter dan gedacht

21 december 2021
De groene fractie (Groenen/ Europese Vrije Alliantie) in het Europees Parlement heeft laten uitrekenen hoe zwaar onze digitale apparaten het milieu belasten. Uit het onderzoek naar de informatie- en communicatietechnologie (ICT) dat is uitgevoerd door het Franse bureau GreenIT, blijkt dat productie en gebruik van computers en mobieltjes behoorlijke gevolgen hebben voor het milieu.

Het rapport brengt de hele levenscyclus van digitale technologie op Europees niveau in kaart. Het gebruik van electronische apparatuur vergt een elektriciteitsconsumptie van 283 TWh (terrawattuur), dat is 9,3 procent van het volledige Europese energieverbruik. Het energieverbruik van alle apparaten in de EU is even groot als wanneer je 32.344.000 elektrische kacheltjes van 1000 watt een jaar lang aan zou laten staan. Per persoon betekent het dat iedereen in Europa evenveel energie verbruikt als een elektrische kachel die 23 dagen op de hoogste stand staat.

Het hoge energieverbruik maakt de haalbaarheid van het klimaatdoel om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden een stuk moeilijker. Alleen al aan digitale technologieën voor Europees gebruik wordt 40 procent besteed van het CO2-emissiebudget van Europa om onder de anderhalve graad te blijven. Volgens het onderzoek vindt 54 procent van de totale negatieve milieugevolgen plaats tijdens de productiefase. Het eigenlijke gebruik van toestellen en diensten is goed voor 44 procent.

Datacenters mogen stevige stroomverbruikers zijn: dat is maar één aspect. Wordt de hele digitale levenscyclus in kaart gebracht, dan is het gebruik van electronische apparaten door burgers goed voor bijna driekwart (71 procent) van de milieuimpact van de informatie- en communicatietechnologie. Dat is beduidend meer dan datacenters (18 procent) en netwerken (11 procent). De groene fractie in het Europees Parlement wil het rapport nu aangrijpen om verdere actie te ondernemen. Zo willen ze dat apparaten meer multifunctioneel worden zodat er minder nodig zijn.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 08-12-2021

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.