Meerderheid pessimistisch over Nederlandse klimaatambities

10 november 2021
De meeste Nederlanders verwachten niet dat het ons land zal lukken om de CO2-uitstoot voor 2050 drastisch terug te dringen, meldt de EIB op basis van een jaarlijkse klimaatenquête waarin duizend Nederlanders zijn ondervraagd.

Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat zij zich meer zorgen maken over het klimaat dan de overheid. ,,Nederlanders vinden dat de overheid meer moet doen”, zegt Els Sweeney-Bindels, hoofd van het Amsterdamse EIB-kantoor. Volgens haar is er nu dan wellicht ook ,,legitimiteit” voor een nieuwe Nederlandse regering om meer klimaatmaatregelen te nemen.

Bijna de helft van de respondenten vindt dat de overheid nu te weinig doet om klimaatverandering te bestrijden. Ook denkt ruim een derde dat het moeilijk is voor mensen om hun gewoontes te veranderen. Daarnaast gelooft 13 procent van de Nederlanders niet in klimaatverandering of dat het wordt beïnvloed door menselijke activiteiten. Het VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

Bijna 60 procent van de Nederlanders zegt de invloed van klimaatverandering in het dagelijks leven te merken. Dat percentage is onder Europeanen met 77 procent beduidend hoger. Onder Nederlandse jongeren is het percentage dat de invloed van klimaatverandering opmerkt hoger dan onder ouderen. De Nederlander is met 62 procent pessimistischer over de ambities van hun land dan de inwoners van andere landen. De helft van de Amerikanen denkt dat de Verenigde Staten de klimaatdoelstellingen die ze hebben gesteld voor 2050 gaan halen. Volgens het EIB-onderzoek is het vertrouwen in de eigen regering in China het grootst. Van de Chinezen denkt 93 procent dat hun land de uitstoot voor 2050 drastisch kan terugdringen.

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat hun land meer gebruik moet maken van hernieuwbare energie. Onder Europeanen wordt dat gevoel met 63 procent een stuk breder gedragen. Nederlanders (21 procent) staan verder een stuk positiever tegenover kernenergie dan andere Europeanen (12 procent).

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 28-10-2021

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.