Het vertrouwen van veehouders in de overheid is volledig verdampt

4 november 2021
Nederlandse boeren hebben hun geloof in de overheid volledig verloren. Van de veehouders zegt slechts 2 procent nog vrij veel vertrouwen te hebben in de overheid, 70 procent heeft geen vertrouwen meer. Dit blijkt uit een enquête onder 981 veehouders uitgevoerd door I&O Research.

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou 68 procent van de veehouders op de BoerBurgerBeweging (BBB) stemmen en daarmee het CDA (4 procent) wegvagen als boerenpartij. De enquête onder veehouders heeft onderzoeksbureau I&O Research uitgevoerd in opdracht van de Volkskrant. Het doel van de enquête was om te achterhalen welke zorgen en wensen er leven bij boeren en ook bij burgers over de toekomst van de landbouw en wat voor beleid het nieuwe kabinet daarin volgens hen zou moeten voeren.

Het opvallendst is dat boeren weinig tot geen fiducie meer hebben in overheidsinstanties. Slechts 5 procent van de veehouders heeft vertrouwen in het ministerie van Landbouw. Minister van Landbouw Carola Schouten scoort een magere 9 procent. ,,De veeboeren voelen zich niet gehoord door de overheid, en onbegrepen”, constateert Peter Kanne van I&O Research. CDA-Kamerlid Derk Boswijk zegt dat hij „boos en gefrustreerd” is na het kennisnemen van de peiling van de Volkskrant. In een vraaggesprek met de krant verklaart Boswijk, landbouwwoordvoerder voor de christendemocraten, het negatieve sentiment onder de boeren als volgt: ,,Ik denk dat wij als CDA te lang iedereen te vriend hebben willen houden. Waardoor uiteindelijk iedereen boos op je is. Wij als CDA hebben gezegd: we willen geen halvering van de veestapel. Maar wat we dan wel willen hebben we niet gezegd. Zonder visie verwildert het volk.”

Hij meent dat partijen als BBB ,,gemakkelijke antwoorden op complexe vraagstukken propageren. Ik snap dat boeren boos zijn op de politiek en stemmen op partijen die inspelen op het sentiment dat boeren een oor wordt aangenaaid”. Maar volgens de CDA’er zit de oplossing niet in activisme. ,,Je moet je als sector realiseren dat het geen zin heeft telkens met je trekker naar Den Haag te komen. Die reflectie zie ik vooral in activistische boerengroepen te weinig.” ,,De uitdaging is hoe we gaan regelen dat we het stikstofprobleem en de achteruitgang van de natuur aanpakken en tegelijkertijd de boeren een nieuw verdienmodel krijgen”, aldus Boswijk in de Volkskrant.

Uit de peiling die de krant door I&O Research heeft laten uitvoeren komt naar voren dat veehouders ook bijster weinig vertrouwen hebben in het RIVM, premier Mark Rutte, het ministerie van Landbouw en de minister op dat departement, Carola Schouten. De boerenorganisaties LTO Nederland en Farmers Defence Force kunnen rekenen op meer vertrouwen.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 22-10-2021

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.