Noorderlingen loyaal aan zorgverzekeraar

26 januari 2021
Inwoners van Noord- Nederland zijn trouw aan hun zorgverzekeraar. Slechts tien procent stapt over. Dat blijkt uit een onderzoek van Marklinq (onderzoeksgroep van de Hanzehogeschool Groningen) onder ruim duizend Drenten, Groningers en Friezen. Het is de tweede keer dat het regionale onderzoek is uitgevoerd.

Een opmerkelijke conclusie is volgens onderzoekers Karel Jan Alsem en Tom Fischer dat corona amper van invloed is geweest op de keuze van noorderlingen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Terwijl ruim 11 procent van de ondervraagden aangaf zelf met de ziekte te maken hebben gehad. ,,Het blijkt amper of geen enkele invloed te hebben op waarom mensen overstappen naar een andere verzekeraar. Mensen zijn niet bang dat ze met alleen een basisverzekering niet geholpen worden”, zegt Alsem.

Ruim een op de vier noorderlingen, zo blijkt uit het Markling-onderzoek, heeft geen aanvullende verzekering bovenop de basisverzekering. Het is ook vaak deze groep die jaarlijks wisselt van verzekeraar. En het motief is vrijwel altijd: het scheelt in de portemonnee. Zo’n tien procent heeft aangegeven over te gaan naar een andere zorgverzekeraar. ,,Het is wel een interessante groep, want het zijn vooral mensen die denken geen zorg nodig te hebben. Ondanks dat zij de laagste prijs zoeken, kan dat vaak ook wel uit voor de verzekeraars”, zegt medeonderzoeker Fischer. ,,Ze gebruiken namelijk relatief weinig zorg.

De groep die loyaal blijft aan de verzekeraar zou je uit financieel oogpunt juist kwijt willen.” Alsem: ,,Dat zijn gelukkig niet de enige maatstaven die verzekeraars hanteren.” Want de noorderling blijkt eigenlijk wel erg tevreden over de lokale zorg, zegt Fischer. Die tevredenheid is ten opzichte van vorig jaar zelfs licht gestegen: van 78 naar 83 procent. De betrokkenheid bij de zorgverzekeraar is dan ook hoog: bijna drie op de vier noorderlingen vindt het kiezen van een zorgverzekeraar heel erg belangrijk. De loyaliteit is ook vrij hoog: 57 procent zit al zeker vijf jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. ,,Grappig detail is dat Drenten, Groningers en Friezen ook erg gebonden zijn aan hun verzekeraar. Er is echt een locatie-effect. In Drenthe zie je vooral Univé, in Groningen Menzis en in Friesland De Friesland”, vertelt Alsem. ,,De klantenkring van deze verzekeraars is ook veel loyaler.”

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 14-01-2021

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.