Grensoverschrijdend gedrag gebeurt nog te vaak

16 november 2020
Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse jeugdsport komt nog te vaak voor. Sportkoepel NOC*NSF stelt dat na uitkomsten van nieuw onderzoek, dat onlangs is gepubliceerd.

De cijfers komen in grote lijnen overeen met eerder onderzoek. Bijna 72 procent van de huidige mensen in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar geeft aan in hun jeugd minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag in de sport te hebben meegemaakt. Ruim 48 procent zegt op een negatieve manier een gebeurtenis te hebben meegemaakt die ook indruk heeft gemaakt. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 20 procent slachtoffer was van ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag, ruim 13 procent van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en ongeveer 7 procent van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek is in november en december vorig jaar uitgevoerd door I&O Research en CentERdata, die dat deden in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van VWS. Het onderzoek kwam er mede op aanbevelingen van de commissie-De Vries, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de sport. De daders van grensoverschrijdend gedrag zijn meestal mannen. Bij emotioneel en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag is dit voor ongeveer twee derde van de gebeurtenissen het geval.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 03-11-2020

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.