40 procent burgemeesters wordt online bedreigd

1 oktober 2020
Bijna 40 procent van de burgemeesters in Nederland is weleens online bedreigd. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van Willem Bantema, senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety bij NHL Stenden Hogeschool, naar online ordeverstoringen. Burgemeesters hebben steeds vaker te maken met online ordeverstoringen.

Voorbeelden zijn oproepen tot illegale feesten, waarvan Project X in Haren een bekend geval is. Van de 107 bevraagde burgemeesters gaf 38 procent aan weleens geconfronteerd te zijn geweest met oproepen tot demonstraties, 31 procent met online ophef over zedendelinquenten die na detentie terugkeren in de samenleving, en 28 procent met oproepen voor feesten of geweld tegen vluchtelingen. ,,Verder valt op dat 8 procent weleens last heeft gehad van treitervloggers, en 11 procent van nepnieuws. Dat is eigenlijk opvallend weinig”, vindt Bantema. Ook valt op dat 7 procent weleens slachtoffer was van een online misdrijf, zoals een hack. ,,Daar ging dit onderzoek niet verder op in, maar dat is wél vrij veel.”

Als voorbeeld voor een online wanordelijkheid noemt hij een casus over een pretparkeigenaar, die een belastingconflict had met een gemeente. ,,Die meldde op Facebook dat de burgemeester het pretpark wilde sluiten, waarna veel jongeren boos werden. Dat toont wel de machteloosheid aan.” Bantema onderzocht ook of burgemeesters vinden of zij genoeg instrumenten hebben om deze wanordelijkheden aan te pakken, en van de burgemeesters gaf 68 procent aan genoeg te kunnen doen. Een oproep van burgemeesters Rob Bats (thans Steenwijkerland en ten tijde van project X in Haren) en Peter den Oudsten (waarnemer in Utrecht) voor meer bevoegdheden wordt dus niet breed gesteund. Hoe dat komt weet Bantema niet. ,,Of het gaat nu gewoon goed, of burgemeesters zien de dreiging niet.”

Ook moeten Friese burgemeesters volgens Bantema niet denken dat het vooral een Randstadprobleem is. ,,Haren ligt ook niet in de Randstad.” Er zijn volgens Bantema wel burgemeesters die aangeven dat zij een website offline willen kunnen halen, maar dat is een minderheid. De meesten zien dit als een taak van het strafrecht, en voorzien problemen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting bij zo’n rigoureuze ingreep. De meesten zien meer heil in het aangaan van een gesprek met de online onruststokers, liefst offline. Niets doen wordt door sommigen gezien als beste optie. Bantema: ,, Het grootste dilemma bij online reageren is de vraag of een reactie helpt om te de-escaleren, of dat je daarmee juist wrijft in een vlek en de zaak nog erger maakt.”

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 18-09-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.