Milieubesef neemt toe bij mkb

24 september 2020
Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt steeds meer navolging in het noordelijk mkb. Dat blijkt uit de jaarlijkse Innovatiemonitor van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die onlangs is gepresenteerd.

Met hun monitor geven RUG en SNN jaarlijks een beeld van de stand van innovatie in het noordelijke mkb. Daartoe werden het afgelopen jaar bijna achtduizend bedrijven aangeschreven; een kleine achthonderd bedrijven vulden de enquête in.

De onderzoekers constateerden de afgelopen jaren al een gestaag groeiende aandacht voor maatschappelijke vraagstukken onder ondernemers. Afgelopen jaar groeide vooral de aandacht voor innovaties op het gebied van milieu.

Van de ondernemers in Friesland, Groningen en Drenthe die het onderzoek invulden, zegt bijna 60 procent bezig te zijn maatregelen te nemen die bijdragen aan een beter milieu. Het gaat daarbij om maatregelen als het verminderen van materiaal- en energieverbruik, gebruik maken van minder vervuilende materialen, verminderen van vervuiling en recyclen van grond, water en materiaal.

Als het om innovatie gaat, constateert de Innovatiemonitor een stabilisering. Jaren achtereen gaven noordelijke ondernemers innovatie in hun bedrijf ruim baan. Afgelopen jaar was er voor het eerst geen stijging, maar ook geen daling. Het onderzoek startte ruim voordat corona de wereld in zijn greep kreeg. Die crisis kan niet de oorzaak zijn van de stabilisatie.

In de monitor is wel ruim aandacht voor de coronacrisis. Ruim honderd ondernemers beantwoordden vragen over de gevolgen van de crisis. Van hen zagen 9 hun omzet stijgen met gemiddeld 32 procent, 69 ondernemers maakten een omzetdaling van gemiddeld 44 procent mee. Voor 23 ondernemers had de crisis weinig effect. Als reactie op de crisis zegt bijna 60 procent van de ondernemers dat ze zo goed en zo kwaad als het gaat op de oude voet verder zijn gegaan, 15 procent kiest voor bezuinigen en legt bepaalde activiteiten tijdelijk stil. Geen enkele ondernemer voorzag in juni een eind van het bedrijf.

Uit de monitor blijkt dat het gros van de ondernemers vertrouwen heeft dat de zaken beter zullen gaan in de periode na corona. Opvallend is verder dat bedrijven op zoek zijn gegaan naar samenwerking met anderen in een poging de crisis het hoofd te bieden. De monitor stelt dat hier een taak ligt voor overheden, branche-organisaties en kennisinstellingen. Die zouden een rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van bedrijven.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 11-09-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.