Wereldbevolking bereikt al snel de piek

6 augustus 2020
Volgens een nieuwe Amerikaanse studie kan de wereldbevolking in 2100 twee miljard mensen minder tellen dan eerdere VN-prognoses suggereren. Dat is goed nieuws voor het klimaat. De groei van de wereldbevolking kan ruim voor het einde van de eeuw, dus eerder dan verwacht, een piek bereiken, luidt de conclusie van een onderzoek van de Verenigde Naties.

Vooral het feit dat het lot van vrouwen verbetert, kan – indien die verbetering aanhoudt – ertoe leiden dat de wereldbevolking tegen het einde van deze eeuw twee miljard onder de prognoses van de Verenigde Naties zou liggen. Een dergelijke daling zou een deel van de verwachte druk op natuurlijke hulpbronnen wegnemen.

Volgens het onderzoek onder leiding van de Universiteit van Washington, financieel ondersteund door de Bill&Melinda Gates Foundation, en gepubliceerd in The Lancet, zal de wereldbevolking in 2064 een piek bereiken van 9,7 miljard mensen en tegen het einde van de eeuw afnemen tot 8,8 miljard. De belangrijkste factoren voor het afremmen van de totale bevolkingsgroei zijn de verbeterde toegang tot anticonceptie en meer onderwijs voor vrouwen en meisjes. Als die trends echter worden ingeperkt, volgt wel een hogere groei. Het scenario houdt dus grotendeels rekening met het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor anticonceptie en onderwijs.

Drieëntwintig landen, waaronder Japan, Spanje, Oekraïne en Thailand, zien volgens de modellen in deze studie hun bevolking halveren. In 34 landen, inclusief China, zal de bevolking minimaal met een kwart dalen. De bevolking van Afrika ten zuiden van de Sahara zal de komende tachtig jaar naar verwachting nog verdrievoudigen, terwijl het vruchtbaarheidscijfer volgens de studie zal dalen van 4,6 geboorten per vrouw in 2017 tot 1,7 geboorten in 2100. Als die daling van de vruchtbaarheid toch niet zou blijken door te gaan, zal de algehele groei groter zijn.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 23-07-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.