Toekomst Drentse dorpshuizen bedreigd door coronacrisis

31 juli 2020
De coronacrisis heeft voor donkere wolken boven de Drentse dorpshuizen gezorgd. Dat concludeert BOKD, het netwerk van Drentse dorpen en dorpshuizen na onderzoek onder 92 buurt- en dorpshuizen en 20 dorpsinitiatieven. Volgens de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe (BOKD) kan ruim een derde van de dorpshuizen de tegenvallende omzetten als gevolg van de coronacrisis niet opbrengen.

Sinds 16 maart zijn nagenoeg alle buurt- en dorpshuizen gesloten. Vooral de grotere dorpshuizen hebben het zwaar. De financiële tekorten over de periode 16 maart tot en met 1 juni lopen uiteen van 275 tot 39.000 euro. In totaal gaat het om een omzetdaling van ruim 800.000 euro. In de gemeente Hoogeveen (bijna 132.000 euro), Westerveld (107.000 euro), De Wolden (103.000 euro) en Emmen (94.000 euro) zijn de verliezen het grootst. Uit het rapport blijkt tevens dat de coronacrisis bij buurten dorpshuizen het meeste effect heeft gehad op de financiën en minder op sociale ontmoetingen of vrijwillige inzet. Daarom ziet bijna 70 procent van alle dorpshuizen extra financiële ondersteuning als redmiddel om op de been te blijven.

Drenthe telt ongeveer 180 dorpshuizen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties waarvan er 95 lid zijn van de BOKD. Sinds 1 juni zijn de eerste dorpshuizen weer geopend, met in achtneming van de door de RIVM gestelde richtlijnen. Toch kiezen de meeste locaties ervoor om dicht te blijven, vanwege het gebrek aan vrijwilligers (die veelal deel uitmaken van de kwetsbare groep), minder activiteiten en de onzekerheid over de te nemen verantwoordelijkheden en richtlijnen. Als buurt- en dorpshuizen omvallen betekent dat volgens BOKD het wegvallen van een sociaal anker. "Terwijl daar juist na de crisis behoefte aan zal zijn.

Niet alleen voor de bewoners maar ook mensen - zowel betaald als onbetaald - die het dorpshuis of buurthuis draaiend houden, zijn de gevolgen immens", zo stelt de overleggroep. Dorpsinitiatieven liggen stil, ook dorpsbelangenorganisaties en dorpsinitiatieven lopen tegen de gevolgen van de coronacrisis aan. "Vrijwilligers kunnen elkaar niet meer ontmoeten, evenementen worden afgezegd, dorpsvisietrajecten liggen stil. En ook afspraken en participatietrajecten met gemeenten zijn vaak opgeschort. Financieel misschien wat minder ingrijpend, maar sociaal des te meer. Gelukkig zijn er ook veel mooie acties tot stand gekomen om medebewoners een hart onder de riem te steken."

Met de uitkomsten van het onderzoek willen vertegenwoordigers van BOKD lobbyen richting rijk, provincie en gemeenten. "Momenteel wordt er gelobbyd om dorpshuizen in aanmerking te laten komen voor de landelijke noodsteun. Daarnaast vragen we ook aan provincie en gemeenten om dorpshuizen en dorpsinitiatieven te ondersteunen." Zo kunnen dorpshuizen de TOGS regeling gebruiken die is ingesteld om bedrijven in coronatijd te ondersteunen. Aanvankelijk vielen dorpshuizen buiten de regeling, maar dat werd later bijgesteld. Het gaat dan om een bedrag van 4000 euro per dorpshuis.

Bron: Hoogeveensche Courant
Gepubliceerd: 17-07-2020

 

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.