Meer topsporters geloven in schone sport

24 juli 2020
Topsporters in Nederland vertrouwen er steeds meer op dat de sport op nationaal niveau schoon is. Het aandeel topsporters dat beïnvloeding van de uitslagen van nationale topsportevenementen door dopinggebruik realistisch acht, daalde van 18 procent in 2015 naar 6 procent in 2019, meldt het Mulier Instituut na onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Bij de uitslagen van internationale topsportevenementen plaatsen topsporters nog steeds meer vraagtekens. In 2019 achtte 23 procent de kans realistisch (17 procent zeer realistisch) dat internationale uitslagen waren beinvloed door dopinggebruik.

Driekwart van de topsporters is van mening dat de dopingregels nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen om te presteren in hun sport. Daarnaast geven nagenoeg alle topsporters aan (97 procent) dat ze zich schuldig zouden voelen als zij doping zouden gebruiken.

Ondanks de onderkenning van het belang van het antidopingbeleid, vindt één op de vijf topsporters de impact van de dopingregels op zijn persoonlijke leven te groot. Steeds meer sporters met een topsportstatus vinden het whereabouts systeem noodzakelijk in de strijd tegen doping.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 09-07-2020

 

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.