Gemeenteraadsleden nauwelijks bekend

10 juli 2020
Ongeveer driekwart van de inwoners van de gemeente Heerenveen is geïnteresseerd in wat de gemeente zoal doet. Veel gemeenteraadsleden kennen zij echter niet. Dit blijkt uit onderzoek van vier studenten van NHL Stenden. 

Van de ondervraagden kent 86 procent de naam van de burgemeester (Tjeerd van der Zwan). Gemeenteraadsleden zijn veel minder bekend. Slechts 19 procent van de respondenten kan een raadslid bij naam noemen, 2 procent weet meerdere namen.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 26-06-2020

 

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.