Huisartsen in Emmen onder druk

25 juni 2020
Het water staat huisartsen in Emmen aan de lippen. Opvolgers zijn er te weinig en de werkdruk is hoog, terwijl Emmenaren bovengemiddeld vaak naar de dokter gaan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente.

Huisartsen beschrijven lange werkdagen. Door toenemende registratiedruk lukt het ze niet om het overgrote deel van de taken binnen werktijd uit te voeren. Op termijn gaat dat volgens de onderzoekers ten koste van hun mentale gezondheid. De sfeer en onderlinge verhoudingen in praktijken lijden eronder. Emmen telt 33 huisartsenpraktijken, waar circa 50 huisartsen werken. De komende jaren bereiken verscheidene van hen de pensioengerechtigde leeftijd. Opvolgers zijn er onvoldoende. Op opengestelde vacatures komen amper reacties binnen. Wanneer een huisarts zelf ziek uitvalt, hebben de praktijken amper slagkracht om dat op te vangen.

Ondertussen zitten de wachtkamers vol. De verwachting is dat de vergrijzing doorzet en ouderdom komt meestal met meer gebreken. Maar niet alleen vergrijzing leidt tot een hoog zorggebruik in de gemeente. Gemiddeld zijn het opleidingsniveau en inkomen van Emmenaren relatief laag. Ze leven ongezonder, bewegen minder, roken meer en kampen meer met overgewicht dan de gemiddelde Nederlander. Vier op de vijf Emmenaren komen jaarlijks minimaal één keer bij de huisarts; vaker dan het landelijk gemiddelde.

Dokters vinden samenwerking en de bundeling van krachten essentieel. Maar aan nadenken over de toekomst en hoe het anders moet, komen ze amper toe. Onderzoekers spreken van een ‘rituele dans die gaande is, terwijl het kampvuur wild om zich heen slaat’. Zij zien een actieve rol voor de gemeente weggelegd om die rituele dans te doorbreken. De bevindingen uit het onderzoek verrassen wethouder Raymond Wanders niet. ,,Dat de gemeente zo nadrukkelijk gevraagd wordt om in te grijpen, zegt mij vooral dat huisartsen ons als partner zien. Wij pakken de handschoen graag op.” De gemeente wil samen met de huisartsen werken aan een actieplan. Huisartsen krijgen binnenkort een uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Wanders: ,,We gaan zo’n plan niet voor de huisartsen schrijven, maar met de huisartsen.”

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 12-06-2020

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.