Klimaatinvesteringen van bedrijven moeten fors hoger

10 maart 2020
De grote concerns in Europa hebben in 2019 124 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Daarvan ging 65 miljard euro naar onderzoek, en 59 miljard naar investeringen in machines, productie en infrastructuur, meldt de Volkskrant.

Dat blijkt uit onderzoek onder 882 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Europa. De 124 miljard komt overeen met 12 procent van de totale investeringen van de onderzochte bedrijven. De onderzoekers stellen dat dat bedrag volstrekt te klein is. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zouden deze investeringen van de bedrijven dubbel zo hoog moeten zijn. De onderzochte bedrijven stoten samen wereldwijd 3,2 miljard ton CO2 uit, wat overeenkomt met driekwart van de totale Europese uitstoot, inclusief transport, verwarming en industrie. De cijfers zijn verzameld door CDP, een Britse organisatie die informatie over het klimaatgedrag van het bedrijfsleven verzamelt. Het is voor zover bekend het eerste onderzoek naar de vraag wat bedrijven investeren om de doelen te halen.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 26-02-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.