Friezen zijn chauvinistisch

4 februari 2020
In het kader van het NIPO-onderzoek naar het beeld van Friesland en de Friezen buiten Friesland heeft men de ondervraagde niet-Friezen ook een lijstje woorden en uitdrukkingen voorgelegd en gevraagd, welke daarvan volgens hen echt op de Friezen sloegen.

Uit deze peiling komen vooral ongunstige eigenschappen als stugheid, koppigheid en chauvinisme meer naar voren dan de gunstige eigenschappen als eerlijkheid, gastvrijheid en recht door zee gaan. Het opmerkelijke is, dat het oordeel van de naaste buren Groningers en Drenten over de Friezen niet gunstiger, maar eerder ongunstiger is dan het landelijke oordeel.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 22-01-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.