RUG: weinig onvrede over asielzoekers

30 januari 2020
De opvang van asielzoekers gaat met minder problemen gepaard dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Opvang van asielzoekers in azc’s leidt niet tot grote problemen.

Nederlanders die op minder dan 4 kilometer van een asielzoekerscentrum wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met mensen die er verder vanaf wonen. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust’ dat de RUG onder leiding van hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes uitvoerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek is gedaan onder meer dan 1200 Nederlanders tussen 2016 en 2019, na de grote instroom van asielzoekers in 2015- 2016.

Uit een steekproef komt naar voren dat sommige meningen over asielbeleid en asielzoekers in die periode iets negatiever zijn geworden. In 2017 was 38 procent van de Nederlanders negatief over het opvangbeleid; in februari 2019 was dit 43 procent. De komst van asielzoekers voedt vooral de zorgen over huisvesting. Bijna twee derde van de respondenten denkt dat door de komst van asielzoekers de huisvesting van Nederlanders in het gedrang komt. Een minderheid is sterk gekant tegen asielzoekers en het migratiebeleid. Op dit vlak is 12 procent van de respondenten zelfs bereid geweld tegen de overheid uit te oefenen.

Het onderzoek zoomde ook in op drie niet met name genoemde gemeenten waar een azc is gevestigd. Het blijkt dat buurtbewoners en bewoners van asielzoekerscentra tamelijk gescheiden van elkaar leven. Als er al contact is, dan is dat overwegend positief. Overlast binnen en buiten azc’s wordt meestal veroorzaakt door zogenoemde ‘veiligelanders’.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 18-01-2020

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.