Enquête: rust en meer natuur graag

11 november 2019
Blij met de rust en ruimte in de gemeente, maar bezorgd over de terugloop van het aantal voorzieningen en de aantasting van het landschap door de intensieve landbouw. Dat is kort samengevat de stemming onder de inwoners van Noardeast- Fryslân, zoals afgelopen voorjaar gepeild door onderzoeksbureau Partoer.

De enquête, door 441 inwoners ingevuld, is een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie waar Noardeast- Fryslân aan werkt. Gemeenten zijn verplicht zo’n visie te maken met het oog op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 ingaat. Die wet vervangt alle regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De bewoners geven hun leefomgeving gemiddeld een 7,3. Maar ze vrezen ook verpaupering door minder goed onderhoud van het openbaar groen. En als er onderhoud wordt gepleegd gaat dat vaak te rigoureus. Ook vinden ze dat er meer oog moet komen voor biodiversiteit.

De afgelopen weken vonden boeren brede steun voor hun protest tegen dreigende stikstofmaatregelen. Maar bewoners van Noardeast geven in het onderzoek aan zich grote zorgen te maken over de druk van de intensieve landbouw op de biodiversiteit. Ook vinden ze dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor natuur. Deze kwesties baren inwoners meer zorgen dan bijvoorbeeld slecht openbaar vervoer of gebrek aan geschikte banen. Die zorg voor het verdwijnen van de natuur is geen grote verrassing voor Lotte Piekema, die het onderzoek uitvoerde. ,,Het scoorde inderdaad opvallend hoog. Maar je ziet dat er in de samenleving steeds meer belang wordt gehecht aan de natuur en behoud van biodiversiteit. Er zit een kloof tussen dit geluid en hoe er de afgelopen weken op de boerenprotesten is gereageerd in onder andere de sociale media. Die lijken meer te worden ingegeven door emotie, al is dat natuurlijk speculatie.”

Een energietransitie voor elkaar krijgen is voor de gemeente lastig, gezien de afkeer van de bevolking van biovergisters en weilanden vol zonnepanelen en windmolens. De grootste zorg voor de Noard-easters is echter een verdere achteruitgang van de in hun ogen al beperkte voorzieningen zoals scholen, bibliotheken en sportvoorzieningen. Meer toerisme vinden de bewoners geen bezwaar, maar met het oog op de rust en ruimte moet die vooral niet te grootschalig worden.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 29-10-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.