Werkgevers discrimineren nog steeds

28 oktober 2019
Bij een sollicitatie maken mensen met een migratieachtergrond minder kans op een reactie dan mensen zonder die achtergrond. Werkgevers lijken nog steeds te discrimineren op afkomst, maar wel minder dan in 2015. Ze discrimineren niet op leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek met fictieve cv’s, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het onderzoek zijn 707 fictieve cv’s op internet geplaatst. Daarna werd gekeken hoe vaak die cv’s werden bekeken en hoeveel mailtjes en telefoontjes er van werkgevers en recruiters binnenkwamen. Alleen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond was er een duidelijk verschil in het aantal reacties. De krappe arbeidsmarkt heeft waarschijnlijk een gunstig effect op de positie van oudere werkenden, en van mensen met een buitenlandse afkomst. Dat houdt in dat, als de economie weer aantrekt, discriminatie ook weer kan toenemen en daarom is er doorlopend aandacht voor nodig. Dat schreven minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

,,Normaal gesproken is er meer aandacht voor personeelsbeleid als het economisch goed gaat”, zegt onderzoeker Patricia van Echtelt. ,,Dan nemen werkgevers eerder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan, of mensen met een arbeidsbeperking. Maar nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk.” Het aantal mensen met een niet westerse migratieachtergrond en ouderen stijgt wel iets sinds 2003, maar nog niet zo hard, zegt Van Echtelt. De bewindslieden vinden verder dat voortdurend onderzoek moet worden gedaan, omdat uit de verschillende studies op dit gebied niet een eenduidig beeld komt.

Vier jaar geleden waren er overigens nog wel bewijzen dat werkgevers discrimineren op basis van leeftijd. Van discriminatie op basis van geslacht was toen geen sprake, en ook nu niet. Deze week startte een campagne om werknemers en werkgevers te informeren over de veranderende regels rond arbeidscontracten en ontslag. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren dat discriminatie bij werving en selectie voorkomt. Een werkgever of tussenpersoon (zoals een uitzendbureau) die zich toch aan discriminatie bezondigt, riskeert straks een boete tot 4500 euro. Zo’n straf wordt bovendien bekendgemaakt.

Werkgevers geven in het SCP-onderzoek aan dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, maar vertalen dat nog niet naar acties. Zo’n 69 procent zegt zich (enigszins) verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar zo’n 11 procent zegt dat ook daadwerkelijk te gaan doen. 44 procent overweegt het. ,,Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn, of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden”, zegt Van Echtelt.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 10-10-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.