Meer sloop dan woningbouw

21 oktober 2019
De groei van het aantal woningen in Fryslân neemt vanaf volgend jaar weer af. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het aantal woningen nam in 2018 toe met ruim 1,2 procent en dit jaar met 1,4 procent. Vanaf volgend jaar vlakt die groei af. Op basis van de bevolkingscijfers verwachten het CBS en het PBL dat het aantal woningen in de provincie vanaf 2040 afneemt. Er worden dan waarschijnlijk meer woningen gesloopt dan er worden bijgebouwd. In de provincie Groningen wordt dit scenario al voor 2030 voorspeld, vanwege sterke krimp in de Ommelanden.

In het onderzoek is ook gekeken naar bouwplannen. Als er in een bepaalde gemeente veel wordt bijgebouwd kan dit een negatieve invloed hebben op de buurgemeenten, stellen de opstellers van het rapport. De woningbouw maakte de afgelopen jaren een inhaalslag. Tijdens de economische crisis van tien jaar geleden raakte de woningbouw in een dip. In 2017 werden er 55.000 woningen in Nederland bijgebouwd. Dit aantal liep achter bij de groei van het aantal huishoudens, zo’n zeventigduizend. Voor de eeuwwisseling - toen de economie hoogtij vierde - werden er jaarlijks nog negentigduizend huizen bijgebouwd.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 08-10-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.