Ziekteverzuim leraren loopt op

30 september 2019
Het aantal docenten op middelbare scholen dat zich ziek meldt, groeit opvallend. Volgens VO in Ontwikkeling (Voion) is er meer aan de hand. Vorig jaar ging 5,6 procent van de werktijd verloren door ziekte van docenten, terwijl het landelijk gemiddelde rond de 4,2 procent lag.

Dat percentage stijgt sinds 2015. Dat blijkt uit het Verzuimonderzoek PO en VO2018 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voorheen schommelde het ziekteverzuim altijd rond de 5 procent. Daarom stelt VO in Ontwikkeling (Voion), het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, dat er sprake is van een trendbreuk. Hoewel er vorig schooljaar een lange griepperiode is geweest, kan dat niet de enige verklaring zijn voor het groeiende ziekteverzuim. Op basisscholen daalt het juist.

Wat er wel aan de hand is op middelbare scholen kan Voion niet verklaren. Daarvoor moet aanvullend onderzoek komen. Het verzuim onder docenten in het praktijkonderwijs en de theoretische leerweg van het vmbo is het hoogst. De leraren melden zich niet vaker ziek, maar als ze ziek zijn blijven ze langer in de lappenmand. ,,Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat schooltype en leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond met elkaar samenhangen’’, schrijft Voion in zijn eigen rapport Verzuimcijfers 2018 voortgezet onderwijs.

Wel is bekend dat docenten in het voortgezet onderwijs al langer klagen over de hoge werkdruk. Ze staan relatief veel uren voor de klas ten opzichte van andere landen, waardoor ze bijvoorbeeld weinig tijd overhouden voor de voorbereiding van hun lessen. Actiegroep VOin Actie pleit voor een vermindering van het aantal lesuren per week om die werkdruk te verlagen. Uit het verzuimonderzoek blijkt dat het aantal docenten dat zich het hele schooljaar geen enkele keer ziek meldde, daalde van 36 naar 34 procent.

De zieke collega’s bleven gemiddeld veertien dagen thuis, een dag langer dan een jaar geleden. Ook ziekteverzuim van ondersteunend personeel op middelbare scholen neemt sinds 2014 toe. Daar ging 6 procent werktijd verloren door ziekte tegenover 5,4 procent in 2016. Hoewel het ziekteverzuim op middelbare scholen toeneemt, ligt dat lager dan op basisscholen. Daar ging 5,9 procent van de werktijd verloren door ziekte. Opvallend is dat het verzuim op basisscholen de afgelopen drie jaar juist afneemt. Ook op basisscholen zijn veel klachten over de hoge werkdruk. Het ministerie van Onderwijs heeft extra geld uitgetrokken om die werkdruk te verlagen. Lerarenteams mogen zelf beslissen wat ze nodig hebben om hun werk te verlichten. Er zijn bijvoorbeeld scholen die onderwijsassistenten inzetten of een conciërge aannemen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 17-09-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.