VVN: ouders, fiets met je kinderen naar school

28 augustus 2019
De scholen gaan weer beginnen, dus Veilig Verkeer Nederland vraagt om aandacht voor fietsende scholieren in het verkeer. Het einde van de schoolvakanties betekent behoorlijk meer drukte op de weg. En ook veel kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, en dus vaak een langere en nieuwe route moeten nemen.

Kinderen zijn sneller afgeleid, nog tamelijk speels en ze schatten risico’s niet goed in. Dat maakt ze kwetsbaar in het verkeer, aldus VVN. VVN pleit voor een structurele verkeerseducatie, die een ‘duidelijke en stevige’ plaats moet krijgen in de nieuwe voorstellen voor herziening van de onderwijsdoelen. Zo is er een blijvende investering nodig in de kwaliteit van verkeerslessen op de basisschool. Voor ouders zelf is er ook een rol. Zij worden opgeroepen samen met hun kinderen naar school te fietsen of te lopen, en de auto te laten staan. Dit om lastige verkeerssituaties te oefenen.

Volgens VVN hangen in 90 procent van alle gemeenten spandoeken om het verkeer te wijzen op het feit dat de scholen weer open gaan. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) becijferde gisteren dat de verkeersveiligheid voor kinderen de afgelopen decennia sterk verbeterd is. Wel lijkt de afname in het aantal doden de laatste jaren te stagneren. In 2018 vielen er 19 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar. Ter vergelijking: in de periode 1996-2000 waren dit er gemiddeld 65 per jaar. De betere veiligheid komt vooral door de toename van 30 kilometerzones, de verbeterde veiligheid van auto’s voor inzittenden en meer gebruik van verbeterde kinderzitjes en -stoeltjes. Als kinderen ernstig gewond raken in het verkeer, dan gebeurt dat vooral wanneer zij fietser of voetganger zijn. De meeste dodelijke slachtoffers vallen onder kinderen op de fiets in een botsing met een auto, aldus de SWOV.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 17-08-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.