Pestende tieners hebben afwijzende ouders

29 juli 2019
Pestende tieners hebben opvallend vaak afwijzende ouders. De kleinerende houding van hun ouders bemoeilijkt een positieve relatie met leeftijdsgenoten. Ze worden ook zelf sneller slachtoffer.

Uit een driejarig onderzoek bij 1409 kinderen blijkt dat veel pestende tieners ouders hebben die vijandig, bestraffend en afwijzend zijn. De kleinerende en kritische houding van de ouders staat hun vermogen om positieve relaties met leeftijdsgenoten te onderhouden in de weg, zeggen de onderzoekers. De cyclus van negatieve gevoelens tussen ouders en tieners kan ertoe leiden dat de tieners leeftijdsgenoten gaan pesten en tegelijk ook zelf het slachtoffer worden van pestende leeftijdsgenoten.

Amerikaanse, Canadese en Zweedse onderzoekers volgden de kinderen drie jaar lang, van hun dertien tot hun vijftien jaar. Bepaalde ouders reageerden sarcastisch of kleinerend op hun kind zonder dat er een duidelijke provocatie van het kind was. Dat veroorzaakte woede waar de tiener geen raad mee wist. Ongepaste woedebeheersing verhoogde het risico op problemen met leeftijdsgenoten.

Dat de pesters uit het onderzoek ook zelf vaker slachtoffer zijn van pestgedrag, is opmerkelijk. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze pesters vaker met mentale problemen, gedragsproblemen en zelfmoordgedachten kampen dan pesters die zelf geen slachtoffer zijn of slachtoffers die zelf niet pesten. De onderzoekers vermoeden dat de rol van de ouders hierin een belangrijke rol speelt.

,,Onze studie heeft verregaande implicaties”, zegt psycholoog Daniel Dickson van de Concordia University. ,,Professionals en ouders moeten weten wat de mogelijke langetermijnkosten zijn van soms ogenschijnlijk onschuldig opvoedingsgedrag zoals kleinering en sarcasme”, aldus de psycholoog. ,,Ouders moeten worden herinnerd aan hun invloed op de emoties van adolescenten en moeten stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis niet belachelijk voelen.” Het onderzoek verscheen in het Journal of Youth and Adolescence.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 15-07-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.