Fietsgebruik naar school en werk daalt

25 juni 2019
Steeds minder mensen gebruiken de fiets om in Fryslân langere afstanden te overbruggen. Uit tellingen van de provincie blijkt dat het aantal scholieren, forensen en ander ‘bovenlokaal fietsverkeer’ de laatste jaren geleidelijk afneemt. De provincie Fryslân is verbaasd en stelt een onderzoek in.

De provincie meet het fietsverkeer op 28 telpunten op hoofdfietsroutes rond de grotere kernen. Uit een rapportage die gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren presenteerde, blijkt dat het aantal passerende fietsers in 2017 3,5 procent lager lag dan een jaar eerder. Volgens de provincie is sprake van een meerjarige trend, die ook in 2018 doorging. ,,Dit is niet wat we willen”, zegt provinciaal ambtenaar Menno Keulen. Hij voegt toe dat de provincie dit niet had verwacht, zeker met het oog op het steeds grotere aantal elektrische fietsen. ,,We hebben nog niet een goede verklaring. Dat moeten we onderzoeken, en ook de gegevens uit andere regio’s in Nederland moeten we nog krijgen en vergelijken.”

De daling vindt plaats ondanks de vele investeringen die de provincie de afgelopen jaren deed in het aanleggen en verbeteren van fietspaden. Zo is met provinciale steun het nieuwe fietspad aangelegd over het oude spoortracé tussen Stiens en Jelsum. Keulen zegt dat over de lange termijn kan meespelen dat het aantal scholieren in Fryslân terugloopt. Voor 2017 geldt dat sinds dat jaar ook mbo-studenten onder de achttien jaar een ov-jaarkaart kunnen krijgen. Mogelijk speelde dat in dat specifieke jaar mee, aldus Keulen. Hij benadrukt dat het gaat om ‘bovenlokaal verkeer’, de tellingen gaan nadrukkelijk niet over fietsverkeer binnen de dorpen en steden. Volgens Keulen is het verschil tussen Fryslân en de Randstad dat het verkeer rond veel steden daar dagelijks vaststaat. ,,Met de fiets lekker de files voorbij rijden: dat heb je hier in Fryslân niet.” Gelijktijdig met deze cijfers publiceerde de provincie Fryslân gisteren een rapport over het wegverkeer op provinciale wegen. Dat neemt juist geleidelijk toe, volgens de provincie vooral door de aanleg van de Sintrale As en de verbreding van de N381.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 12-06-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.