Wielrenners toch beter af op fietspad

9 mei 2019
Een breed en recht fietspad lijkt, vanuit veiligheidsoogpunt, in veel gevallen een betere plek voor wielrenners dan een drukke rijbaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), CROW-Fietsberaad en de provincie Drenthe.

Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende drukte op fietspaden. „Dit wordt zowel in stedelijke gebieden als buiten de bebouwde kom ervaren”, zegt Robert Hulshof, projectmanager van het CROW. Volgens hem vertonen wielrenners bepaald gedrag in het verkeer en is de mengeling van deze groep met overige fietsers nogal eens een probleem. „Dat gaat niet goed samen.”

Daarom is onderzocht of het verplaatsen van groepen wielrenners naar de rijbaan een kansrijke maatregel is. Er werd een proef uitgevoerd waarbij verschillende groepen wielrenners twee keer dezelfde rit aflegden: één keer over het fietspad en één keer over de rijbaan. Een camera legde vast welke inhaalbewegingen er op de rijbaan en het fietspad werden gemaakt en hoeveel tegenliggers de deelnemers ontmoetten. De onderzoekers vroegen aan alle betrokkenen of ze de andere verkeersdeelnemers wel of niet hinderlijk, of zelfs gevaarlijk vonden. Wielrenners blijken liever op de rijbaan te fietsen als het fietspad bochtig, smal en druk is. Toch kiest een aanzienlijk deel in veel gevallen liever voor het fietspad. „Wielrenners voelen zich op de rijbaan niet veilig”, zegt Hulshof. Dat komt onder andere doordat ze op de rijbaan vaker weggebruikers tegenkomen dan op het fietspad en er op de rijbaan grotere snelheidsverschillen zijn.

Er zou geïnvesteerd moeten worden in brede en rechtere fietspaden, zo luidt de aanbeveling. Alle gebruikers van het fietspad kunnen hiervan profiteren. Bovendien is de behoefte bij wielrenners om het fietspad te ontwijken bij deze maatregel ook minder aanwezig. Volgens Hulshof moet het onderzoek echter ook nog in andere regio’s uitgevoerd worden. „De conclusies die we nu kunnen trekken zijn nogal dunnetjes”, zegt hij. Op de korte termijn kunnen wielrenners zelf verkeersonveilige situaties voorkomen door voor vertrek de route goed uit te stippelen. Zo zouden ze bijvoorbeeld niet op een zonnige zondagmiddag over een drukbezet fietspad moeten rijden. Daarnaast is het van belang dat weggebruikers goed met elkaar blijven communiceren. „Dit is een groot deel van de sleutel tot de oplossing”, zegt Hulshof.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 25-04-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.