Ruim helft van inkomen gaat op aan vaste lasten

1 april 2019
Nederlanders zijn in doorsnee meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een nieuw onderzoek.

Bij een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur gaat ruim 55 procent van het netto-inkomen op aan vaste lasten. Op bijstandsniveau is dat net iets meer dan de helft. Een huishouden met een inkomen van anderhalf keer modaal en een gemiddelde hypotheek is circa 45 procent van zijn inkomen kwijt aan huur, hypotheek, gas, elektriciteit, water, lokale lasten, telefoon, televisie, internet, verzekeringen, onderwijs, kinderopvang en vervoer.

Het ideaalplaatje is volgens het Nibud dat huishoudens niet meer dan de helft kwijt zijn aan vaste lasten. De laatste jaren neemt de kostendruk toe, wat huishoudens dwingt goed op hun uitgaven te letten. Deze ontwikkeling verklaart volgens het Nibud waarom relatief veel huishoudens achterlopen met het betalen van rekeningen. Uit eerder Nibud- onderzoek kwam naar voren dat meer huishoudens de huur of hypotheek niet altijd op tijd kunnen betalen.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 19-03-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.