Groeiend aandeel vrouwen in besturen

20 maart 2019
Nederland is aan een inhaalslag bezig als het gaat om de rol van vrouwen aan bestuurstafels. Het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies is dit jaar groter dan vorig jaar. Ook wereldwijd is er sprake van een toename, concludeert accountants- en adviesbureau Grant Thornton na eigen onderzoek.

Bij de 250 bedrijven die Grant Thornton in Nederland onder de loep nam, kwam 28 procent van de bestuursfuncties voor rekening van vrouwen. Dat was een jaar eerder nog 19 procent. Wereldwijd steeg aandeel van vrouwen in managementteams van 24 naar 29 procent. Volgens de onderzoekers hangt die groei samen met aanzwellende kritiek op ongelijkheid bij bedrijven en in de maatschappij als geheel. Controverses over salarisverschillen en de #MeToo-beweging hebben ervoor gezorgd dat ondernemingen bewust beleid invoeren voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Niettemin zijn de verhoudingen nog niet rechtgetrokken. Zo vormen vrouwen die de allerhoogste functie bij bedrijven bekleden wereldwijd een minderheid van 15 procent. Een van de redenen is een achterstand in contacten, schrijft Grant Thornton. Vrouwen die de weg naar de top wisten te vinden, zeggen vaker dan mannen dat ze last hebben van beperkte mogelijkheden om te netwerken.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 07-03-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.