Personeelstekort dreigt in huisartsenpraktijken

4 februari 2019
Huisartsenpraktijken moeten zich voorbereiden op een groeiende behoefte aan personeel. Uit onderzoek van onderzoeksinstituten Nivel en Prismant blijkt dat het personeelstekort in huisartsenpraktijken de komende jaren toeneemt, in alle functies.

Nu al geven praktijken aan een hoge werkdruk te ervaren. Dat uit zich onder andere in patiëntenstops. Nivel en Prismant bepleiten daarom dat er regionaal beleid komt om te kunnen voorzien in de personeelsbehoefte van huisartsenpraktijken.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 21-01-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.