Friese werkloosheid in jaar met kwart omlaag

31 januari 2019
Het aantal WW-uitkeringen is in Friesland vorig jaar met bijna een kwart afgenomen. Het aantal 50-plussers dat werk vindt, neemt toe. Eind 2018 telde Friesland 10.597 WW-uitkeringen, ofwel 3,2 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met december vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren lager, vooral in de uitzendsector, zorg, industrie en handel.

De aanhoudende hoogconjunctuur zorgt ervoor dat minder mensen worden ontslagen en dat werkzoekenden sneller werk vinden. De daling van het WW-bestand doet zich voor in alle provincies. Eind 2018 ligt het landelijke aantal WW-uitkeringen gemiddeld ruim 20 procent lager dan eind 2017. De grootste dalers zitten in het Noorden. In Drenthe is de afname van de WW het sterkst (-25,3 procent). Na Drenthe is Overijssel de provincie met de sterkste afname van het WW-bestand (-24,6 procent), gevolgd door Groningen (-23,7 procent) en Friesland (-23,0 procent).

In Friesland daalt vooral het aantal WW-uitkeringen in de uitzendsector, bouw en vervoer en opslag sterker dan landelijk. Ook 50-plussers zien hun kansen op werk langzamerhand toenemen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat het verschil tussen jongeren en ouderen met een baan binnen een jaar kleiner wordt. In Friesland is het percentage 50- plussers dat binnen een jaar werk vindt hoger dan landelijk. Dit heeft te maken met de dynamiek van de arbeidsmarkt in de provincie, die bij alle leeftijdscategorieën speelt. Mensen vinden sneller werk, maar verliezen dat ook vaker door het seizoenskarakter van de Friese arbeidsmarkt.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 18-01-2019

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.