Vmbo-leerlingen gymmen te weinig

8 januari 2019
Vmbo-leerlingen krijgen te weinig gymlessen. Gymleraren en sportonderzoekers vinden dat zorgelijk, want juist die tieners bewegen het minst. Vmbo’ers horen wekelijks 2,5 uur gymles te krijgen, maar veel middelbare scholen halen dat niet.

Leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg (gl/tl) van het vmbo volgen, sporten daardoor te weinig op school. Dat constateert het Mulier Instituut in een onderzoek naar sport in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd blijkt dat vmboleerlingen ook in hun vrije tijd minder sporten dan leeftijdsgenoten die havo of vwo doen. ,,Tel er bij op dat deze scholieren maar vier jaar gym hebben, daarna houdt het sowieso al op. Deze leerlingen krijgen te weinig bewegingsonderwijs.

Dat is zorgelijk’’, reageert Cees Klaassen, directeur van de KVLO, de vakvereniging voor docenten lichamelijke opvoeding. Hoe het komt dat op het vmbo (gl/tl) te weinig gymlessen worden gegeven, kan ook de KVLO niet verklaren. De vereniging gaat dat onderzoeken. De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kwamen drie maanden geleden juist met een advies waarin ze pleiten voor meer beweging op scholen. Want, zo constateerden de raden al, van de jongeren tussen 12 en 17 jaar beweegt maar 31 procent voldoende voor een goede gezondheid (een uur per dag).

Met meer dan tien uur per dag is de Nederlandse jeugd kampioen zitten in Europa. Daarom zouden jongeren dagelijks twee keer een halfuur moeten bewegen op school, naast de gewone gymlessen. ,,Maar de schoolomgeving draagt helaas over het algemeen bij aan inactiviteit bij de leerlingen. Sport en bewegen zitten niet in het DNA van Nederlandse scholen”, stelt Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Hij wijst naar de groepen 1 en 2. ,,Wat is het eerste dat onze kleuters leren? Stil zijn en zitten.”

Ruim 350 ondervraagde teamleiders lichamelijke opvoeding zien dat leerlingen weinig motivatie kunnen opbrengen voor de gymles. Hoe dat kan? Klaassen: ,,Ik weet het niet. Docenten moeten natuurlijk activiteiten zoeken die aansluiten bij de leerlingen. Ik zie genoeg leraren die nieuwe dingen uitproberen en dat met collega’s delen.” Volgens de onderzoekers is er bijvoorbeeld te winnen door scholieren te laten fitnessen of bootcampen, omdat ze daar wél interesse in hebben.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 29-12-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.