Te weinig parkeerruimte op carpoolplekken in provincie

30 november 2018
Zes carpoolplaatsen in Fryslân en vijf parkeerterreinen bij treinstations zijn structureel te klein.

De automobilisten die hier willen parkeren, kunnen er geregeld hun auto niet kwijt. De provincie gaat een plan van aanpak opstellen om de problemen te verhelpen. De provincie onderzocht vorig jaar de parkeercapaciteit op in totaal 74 carpoolplekken en parkeerterreinen bij treinstations. Dat onderzoek leidde tot de lijst met elf parkeerlocaties met te weinig capaciteit. Het gaat om de carpoolplaatsen Akkrum, Beetsterzwaag-Oost, Garyp, Heerenveen- McDonald’s, Oosterzee-Oost en Quatrebras en de treinstations Buitenpost, De Westereen, Franeker, Sneek Noord en Workum.

Het college van Gedeputeerde Staten wil de komende tijd een nadere analyse uitvoeren naar de problemen bij de elf parkeerterreinen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 17-11-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.