Plots minder euthanasie na jarenlange stijging

31 oktober 2018
Het aantal geregistreerde gevallen van euthanasie neemt ineens af, na een jarenlange toename. In de eerste negen maanden van 2018 lieten 4600 mensen hun leven beëindigen door een arts, 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die Trouw tussentijds heeft opgevraagd bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Voorzitter Jacob Kohnstamm noemt het in de krant onwaarschijnlijk dat de daling in de laatste drie maanden van het jaar nog zal verdwijnen. Kohnstamm zegt dat hij verrast is door de daling. ,,Met het oog op de vergrijzing was een stijging logisch geweest.” Maar hij vindt het te vroeg om van een trendbreuk te spreken, ook al stijgt het aantal euthanasiegevallen al sinds 2003 ieder jaar. ,,Daarvoor hebben we de cijfers van 2019 nodig.

Wellicht blijkt dit jaar een uitzondering.” Over de oorzaken van de daling is het speculeren. Een verklaring voor de daling is volgens Kohnstamm nattevingerwerk. Mogelijk speelt het feit dat justitie onderzoek doet naar een aantal als onzorgvuldig bestempelde euthanasiegevallen een rol, opperen betrokkenen. Een andere mogelijke verklaring is dat door de griepgolf van dit jaar veel mensen die ernstig ziek waren zijn overleden.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 17-10-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.