Drentse werknemers haken af

10 oktober 2018
Drentse werkgevers moeten serieus aan de slag met hun personeel. Bijna de helft van de Drentse werknemers verwacht voor het pensioen (67 jaar) af te haken. Dat blijkt uit resultaten van het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid, dat woensdag in het provinciehuis in Assen werd gepresenteerd.

Het onderzoek vormde het slotstuk van het project ‘Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe’. Tientallen bedrijven werkten mee aan het onderzoek dat het afgelopen jaar onder andere door het UMCG is uitgevoerd. Het project beoogt mensen op een goede manier aan het werk te houden. Omdat te bereiken, is voortdurend opleiden een voorwaarde, maar ook plezier in het werk en de mogelijkheid om werk en privé te combineren.

De cijfers van het onderzoek onderstrepen de noodzaak voor verandering. Hoewel een grote groep Drentse werknemers gezond is en zich goed in staat voelt het dagelijks werk te verrichten, ziet Herman Idema, leider van het project, een forse groep mensen die niet goed in hun vel zit. 8 procent van de Drentse werknemers is bijvoorbeeld negatief over de gezondheid, 5 procent vindt het mentaal moeilijk om het werk vol te houden, 13 procent heeft lichamelijke klachten. Ruim de helft van het Drentse werkvolk kampt met overgewicht dan wel obesitas en 43 procent verwacht af te haken vóór de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar.

We moeten daarom slagen gaan maken, zegt Idema. Hij is directeur van Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen. ,,Van de Drentse werknemers is één op de zes om wat voor reden niet gelukkig. Als zij uitvallen, ontstaat een groot probleem. We hebben in deze regio niet het personeel om de gaten die dan ontstaan op te vullen. Bedrijven hebben nu al grote moeite vacatures te vervullen.’’ Met andere Drentse parkmanagementorganisaties wil Idema proberen bedrijven de helpende hand toe te steken om het personeel tevreden, gezond en gelukkig te houden. ,,We moeten aan de slag om de BV Drenthe in stand te houden.’’ Idema gaat wat dat betreft gretig in op de uitnodiging van de gedeputeerde Cees Bijl. De provincie Drenthe is met onder andere vakbonden, Arbeidsmarktregio en MKB drager van het project.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 27-09-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.