Goede fietsverlichting is noodzaak in verkeer

8 oktober 2018
De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. In het najaar vraagt Veilig Verkeer Nederland daar aandacht voor in de campagne ‘Ik val op’.

Die campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, Fietsersbond en de ANWB. Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt in het donker. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat slechts 64 procent van de fietsers met voor- en achterlicht fietst. De overige 36 procent fietst met onvoldoende of geen verlichting.

In de vier grote steden ligt dit gemiddelde nog lager. Daar heeft 47 procent van de fietsers de verlichting niet op orde. Bovendien repareert vier op de tien fietsers niet direct zijn of haar fietsverlichting wanneer deze niet werkt. Bovenstaande staat in schril contrast met het feit dat 95 procent van de fietsers aangeeft het gevaarlijk te vinden zonder verlichting in het donker te fietsen. Ook automobilisten ergeren zich zeer aan fietsers zonder licht, hoewel daarbij niet zeker is of zij als fietser wel altijd hun eigen verlichting op orde hebben.

De Nederlandse verkeerswetgeving kent slechts minimale regelgeving voor fietsverlichting. Zodra een fietser aan de voorzijde enige vorm van wit en aan de achterzijde rood licht voert, is dat voor de wet voldoende. Dat licht moet ononderbroken branden; het mag dus niet knipperen. Op het rijden zonder goede fietsverlichting staat een boete van 55 euro. Veilig Verkeer Nederland geeft tips om op te vallen in het verkeer. Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. Anders staan ze niet op tijd stil als het nodig is. Een veilige fiets kan daarom niet zonder een goed werkend voor- en achterlicht, reflectoren in de trappers, een rode achterreflector en zijreflectie in de wielen.

Opvallen kan ook met kleding: bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste. Reflecterende strips helpen daarnaast ook om beter op te vallen. Wie kinderen heeft, doet er goed aan duidelijke afspraken te maken wanneer de fietsverlichting aan moet - bijvoorbeeld als de straatlantaarns aan gaan. Als kinderen meerijden in de auto, kunnen ouders hen er ook op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 25-09-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.