Noorden herstelt pas laat van crisis  

14 september 2018
Het herstel van de crisis heeft zich in het Noorden pas vorig jaar ingezet. In 2017 was er voor het eerst weer groei van werkgelegenheid. Daarmee loopt het Noorden achter op de rest van het land, dat het aantal banen al in 2015 weer zag toenemen. Terwijl Nederland in 2017 al ruim 150.000 arbeidsplaatsen meer telde dan in 2012, had het Noorden dat verlies nog niet goed gemaakt.

Er waren nog ruim 15.000 banen minder dan in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant in samenwerking met het Groningse bureau E & E advies en het werkgelegenheidsregister Lisa naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Friesland, Groningen en Drenthe in de periode 2012-2017. Het trage herstel is mede te verklaren doordat met name in Groningen en Drenthe de overheid en de zorg belangrijk zijn voor de economie. Verlies en winst van werkgelegenheid als gevolg van economische ontwikkelingen doen zich daar doorgaans later voor, doordat de politieke besluitvorming en uitvoering van de plannen veel meer tijd kosten dan in het bedrijfsleven.

De economische ontwikkeling van de drie provincies verschilt onderling nogal. Friesland zag in de voorgaande vijf jaren nauwelijks werkgelegenheid verdwijnen, ofschoon Leeuwarden door klappen in de financiële dienstverlening veel banen kwijtraakte. Het verlies aan werk in de provincie Groningen bleef beperkt tot 1,2 procent. Drenthe scoort met een min van 4,3 procent slecht. Van de drie provincies is Friesland de meest ondernemende. Dat blijkt niet alleen uit het aantal vestigingen, maar ook uit de toename ervan in de afgelopen vijf jaar. Die groei bedroeg 14,4 procent. De toename blijft echter nog achter bij de landelijke groei van het aantal ingeschreven bedrijven.

Nederland zag in de periode 2012- 2017 het aantal vestigingen groeien met 17,1 procent tot ruim 1,55 miljoen. Die toename bedroeg voor het Noorden slechts 6,6 procent (9000 vestigingen) en kwam daarmee op een totaal van ruim 145.000 ondernemingen. Volgens directeur Bas Doets van E & E advies bestaat de aanwas in Friesland overwegend uit zzp’ers. Het gaat onder meer om mensen die door de crisis hun baan verloren in onder meer de zorg en de bouw. ,,Je ziet ook een grote toename van het aantal organisatie- en adviesbureaus.

In Friesland zaten altijd vrij veel ingenieursbureaus. Die hebben tijdens de crisis van nogal wat mensen afscheid moeten nemen. Die hebben zich vaak als zelfstandige laten inschrijven”, zegt Doets. Hij noemt de gemeente Súdwest- Fryslân als voorbeeld. Die telde in 2017 alleen al bijna 500 vestigingen van ‘Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies’ en ‘Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie en vertaling’. Dat zijn er bijna 150 meer dan vijf jaar eerder. Groningen zag in de periode van vijf jaar een toename van slechts 3,8 procent, terwijl Drenthe zelfs een afname van 0,5 procent noteerde.

Doets: ,,De mensen hechten daar wat meer aan een vaste baan dan gemiddeld. Dat is van oudsher zo. In Groningen en Drenthe speelt de overheid in de economie een grotere rol. Dat trekt een bepaald type, minder ondernemende mensen aan. In Friesland ligt dat anders. Daar is de aard van de bevolking anders. Die hebben meer iets van: ‘Ik bepaal zelf hoe het mij vergaat’.”

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 01-09-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.