Pensioengat slaat hard toe  

26 juli 2018
Oudere werknemers denken dat ze na hun pensioen bijna op dezelfde voet kunnen doorleven. Die veronderstelling is niet terecht, blijkt uit een internationale studie onder 22.000 lotgenoten in dertig landen.

De kosten van het levensonderhoud worden (voor het daadwerkelijke pensioen) stelselmatig onderschat en de inkomsten juist overschat, merken de opstellers van de Global Investor Study 2018. Ook in Nederland gaapt er een flinke kloof tussen de (positieve) verwachtingen van de niet-gepensioneerden en de financiële werkelijkheid van de pensionado’s. Beleggingsadviseur Schroders, die de Global Investor Study liet uitvoeren, constateert dat bijna-pensioengerechtigden ervan uitgaan dat ‘slechts’ 38 procent van hun pensioengeld zal opgaan aan de eerste levensbehoeften, zoals voeding, kleding en huur/hypotheek. In werkelijkheid blijkt dit beslag te leggen op 52 procent van het pensioenbudget, ofwel de spreekwoordelijke slok op een borrel. De tweede tegenvaller is dat de pensioeninkomsten lager uitvallen dan waarop werd gehoopt. Nederlandse werknemers denken dat ze minstens driekwart (75 procent) van hun laatst verdiende salaris nodig hebben om ook na hun pensioen nog ‘lekker door te kunnen leven’. Als de pensionering eenmaal een feit is, blijkt slechts 69 procent van het laatste verdiende geld voorhanden te zijn. Voor Hein Kuijpers van Intermediary Netherlands is dit een duidelijk bewijs dat het beruchte ‘pensioengat’ echt bestaat. ,,Het pensioengat, waarover zo veel te doen is, blijkt daadwerkelijk te bestaan, maar daarbij speelt een te optimistische inschatting een grote rol.

Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt." Een schrale troost voor Nederlandse werknemers is dat het pensioengat elders in Europa nog groter is. In België ontvangen gepensioneerden maar 4 procent van hun laatstverdiende loon. In dat licht bezien is het niet eens zo gek dat Nederlandse gepensioneerden nog relatief tevreden zijn over hun pensioenen: 60 procent geeft aan dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel van te leven. Dat is bijna twee keer zo veel als het aantal Belgen dat deze vraag positief beantwoordde: slechts 33 procent. Alleen de Denen zijn tevredener (64 procent) dan de Nederlanders over hun pensioeninkomsten.

Het aantal mensen dat uitgesproken ontevreden is over hun pensioeninkomen is in heel Europa gemiddeld twee keer zo hoog als in Nederland. België kent volgens Schroders zelfs een extreem hoog aantal mensen (30 procent van de pensionado’s) dat zegt nauwelijks rond te kunnen komen van het pensioen. Schroders spreekt van Oost-Europese toestanden bij onze zuiderburen. Om te voorkomen dat de toekomstige generaties na hun pensioen krap bij kas komen te zitten, raadt Kuipers aan ‘om zo jong mogelijk te beginnen’ met het apart zetten van geld-voor-later. ,,Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is te laat om dit tekort aan te vullen. Het is aan te raden om een plan op te stellen en advies in te winnen", aldus Kuijpers Nederlanders die zich overigens voornemen een tweede huis te kopen zodra ze gepensioneerd zijn, (een wens die leeft bij 5 procent van de werknemers) blijken vooral dagdromers, aldus de Global Investory Study. In werkelijkheid komt hier vrijwel niets van terecht. Volgens het onderzoek geven Nederlanders - wanneer ze uiteindelijk gepensioneerd zijn - daar geen rooie cent aan uit, vermoedelijk omdat de andere kosten tegenvallen en er niets overblijft voor hun ‘droom’.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 12-07-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.