Energie besparen met de buurt werkt aanstekelijk

4 mei 2018
Samen met dorps- of wijkgenoten het energieverbruik verminderen is effectief. Lid zijn van een groep bepaalt voor een stuk wie je bent (of wordt). Het groepseffect is gemeten door de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Wie je bent, wordt beïnvloed door hoe je jezelf ziet.

In een groep identificeren mensen zich met leden aan wie ze zich willen spiegelen’’, zegt sociaal psycholoog Lise Jans. In samenwerking met energietransportbedrijf Enexis liet Jans vragenlijsten invullen door leden van lokale Buurkracht-groepen en door niet-deelnemende buren. Met behulp van geavanceerde stroom- en gasmeters houden de leden precies hun eigen verbruik bij en het groepstotaal daarvan.

De sport (elke Buurkracht-groep heeft een coach) is dan om het verbruik door gedrag (thermostaat omlaag, korter douchen) en klussen (dakisolatie, tochtstrippen) de meters langzamer te doen draaien. Dat lukt ook. Buurkracht-leden verbruiken minder energie dan niet-leden en hun verbruik loopt ook relatief sneller terug dan dat van de buren. Jans presenteerde onlangs de uitkomsten van het onderzoek op een symposium van Energie VanOns, de Noord-Nederlandse distributeur van schone energie uit eigen streek.

De theaterzaal van de Noordelijke Hogeschool zat vol voorhoedespelers van lokale energiecoöperaties. Volgens Lise Jans is het een misverstand dat mensen zich bij energiebesparing door persoonlijk of financieel gewin laten leiden. ,,Altruistische en biosferische waarden wegen zwaarder in de motivatie dan egocentrische waarden of genotzucht.’’ Het lid zijn van een groep is daarin een factor. ,,Daar ontleen je mede je identiteit aan. Als Nederlander voetballen ‘we’ tegen Duitsland. Om te bepalen of je als buurtgroep goed bezig bent zet je je eigen gedrag af tegen dat in andere buurten.’’

Dat het praktiseren of etaleren van milieuvriendelijke bedoelingen deugd kan doen, had RUG-professor Linda Steg al eerder aangetoond. Mensen krijgen het er letterlijk warmer van. De drijfveer hoeft niet altijd bekommernis om het leefmilieu te zijn. Ook identificatie met anderen of streven naar een unieke positie kunnen een rol spelen. Als bijvangst vonden de onderzoekers van Buurkracht-groepen dat de leden meer dan hun buren geneigd zijn om met de buurt ook andere dingen samen te gaan doen. ,,Naast milieu-motivatie is er ook de behoefte om er bij te horen’’, aldus Jans. Enexis wil voor de vorming van extra Buurkracht-groepen de activiteiten daarom breder trekken dan louter energiebesparing.

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 21-04-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.