Filedruk vormt voor Nederland bedreiging

23 april 2018
In de eerste drie maanden van dit jaar stonden er fors meer files, zo meldt de ANWB . De zogenoemde filezwaarte, de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur, steeg ruim 25 procent. Naast het toegenomen aantal voertuigen op de weg, hebben ook de weersomstandigheden volgens de ANWB grote invloed gehad op de doorstroming op onze wegen.

Aan de ene kant is de toename van files een goed teken: het gaat prima met de economie, er moeten meer spullen worden vervoerd en meer mensen gaan naar hun werk. Aan de andere kant betekent het staan in files dat er veel niet-productieve uren zijn die de economische ontwikkeling belemmeren.
 
Nederland, dat zich vooral ook als doorvoerland met belangrijke Europese (lucht)havens voorstaat op zijn grote transport- en distributiemogelijkheden, kan zich toenemende files niet goed veroorloven. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ons land nog steeds de beste en productiefste transportsector ter wereld heeft. Met goed opgeleide chauffeurs en modern materieel. Het zo nu en dan hoorbare geklaag over concurrentie van transporteurs en chauffeurs uit Midden- en Oost- Europa mist bij nader onderzoek vaak een goede grondslag. Nederlandse ondernemers die goedkope arbeidskrachten gebruiken weten er meestal door schade en schande alles van: betrouwbare, goed opgeleide, gespecialiseerde maar duurdere truckers zijn vaak beter voor een transporteur dan goedkopere krachten die de leveringszekerheid binnen een bepaalde tijd niet zonder schade kunnen waarmaken. Zo’n situatie heeft de transportsector eerder doorgemaakt toen ‘goedkope’ Spaanse en Portugese chauffeurs zich zo’n 25 jaar geleden op de Nederlandse markt begaven. Binnen een paar jaar gingen hun lonen omhoog en won uiteindelijk de Nederlandse kwaliteit.

Dit alles neemt niet weg dat de toenemende filedruk een bedreiging vormt voor de economie. Een simpele oplossing voor de files is er niet. Meer asfalt in ons toch al volgebouwde land brengt meestal slechts tijdelijk verlichting: het lokt uiteindelijk meer verkeer uit. Beter en goedkoper openbaar vervoer biedt waarschijnlijk meer soelaas, maar de invloed van de overheid is na talloze neoliberale privatiseringsrondes beperkt. Wellicht zijn het uitbreiden van mogelijkheden om werk meer vanuit huis te doen, en flexibele werktijden buiten de spits om betere opties. Bedrijven hebben hiervoor in het digitale tijdperk genoeg mogelijkheden, maar ook hier speelt blijkbaar het psychologische effect van conservatieve beheersingsdrang door managers een tegenwerkende rol. Toch zal op dit vlak een groot deel van de oplossing moeten worden gezocht. Minder in de auto. Dat is niet alleen goed tegen de files, maar ook tegen de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van een beter leefmilieu.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 10-04-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.