Meerderheid voor opvang vluchtelingen

9 april 2018
Vluchtelingen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, moeten in Nederland onderdak krijgen. Dat vindt 77 procent van de bevolking. Voor de komst van economische migranten is minder draagvlak. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 3000 Nederlanders beantwoordden begin vorig jaar vragen over hoe zij de komst van vluchtelingen beleven. Het CBS voerde het onderzoek uit, omdat er de laatste jaren meer mensen zijn opgevangen, onder meer door onrust in het Midden-Oosten, en daar meer politieke en maatschappelijke discussie over is ontstaan. Slechts 8 procent van de bewoners vindt dat migranten die uit oorlogsgebied komen of in eigen land worden vervolgd géén opvang moeten krijgen. De overgrote meerderheid staat positief tegenover hun komst. De percentages liggen iets hoger bij hoogopgeleiden en vrouwen.

Ook mensen die wel eens contact hebben gehad met vluchtelingen zijn positiever. Toch bestaat er tegelijkertijd vrees voor negatieve effecten van de komst van meer vluchtelingen. Ruim een vijfde van de bevolking ziet migranten als bedreiging voor de veiligheid, ook al ervaart het merendeel zelf geen dreiging. Bovendien is ruim een kwart van de Nederlanders bang dat de migranten een bedreiging zijn voor de Nederlandse normen en waarden. Over de bijdrage die ze leveren aan de Nederlandse cultuur bestaat grote verdeeldheid. Bijna een derde van de bevolking denkt dat vluchtelingen voor een verrijking zorgen, ruim een derde denkt juist van niet.
 
Diezelfde verdeeldheid bestaat over de vraag of migranten hun eigen cultuur mogen behouden. De houding ten opzichte van economische vluchtelingen is negatiever. De helft van de Nederlanders vindt niet dat migranten van buiten de Europese Unie hier welkom zijn om te komen werken. De tolerantie richting gelukszoekers van binnen de EU is met 44 procent ietsjes groter, maar nog steeds stukken lager dan voor oorlogsvluchtelingen. Vooral ouderen vinden dat de deur dicht moet blijven.
 
Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 27-03-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.