Ouderen steeds vaker op sociale media te vinden

12 januari 2018
Ouderen zijn steeds vaker op sociale media te vinden. In onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat het gebruik van deze media, met name in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar, een hoge vlucht heeft genomen. Van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie gaf 64 procent aan in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek actief te zijn geweest op sociale media.

Dat is een stijging van maar liefst 40 procentpunt ten opzichte van vijf jaar eerder. Ook het gebruik van sociale media van mensen ouder dan 75 nam in rap tempo toe tot 35 procent. In 2012 ging het nog maar om 12 procent en vorig jaar om 22 procent. Ouderen roeren zich ook steeds nadrukkelijker op sociale netwerken als Facebook. Van de 65- tot 75-jarigen maakt 34 procent hier gebruik van, een toename van 22 procentpunt ten opzichte van vijf jaar geleden. Bij de 75-plussers nam het aandeel toe tot ruim 17 procent, ruim 15 procentpunt meer dan in 2012.

De ouderen zijn ook buitenshuis steeds vaker online op hun smartphone of tablet. 61 procent van de 65- tot 75-jarige internetgebruikers en 33 procent van de 75-plussers maakte daar in 2017 gebruik van. Vijf jaar eerder ging het nog om respectievelijk 16 en 4 procent. Ouderenbond ANBO is niet verbaasd over de cijfers. Ouderen vinden sociale media een goede manier om nieuwe contacten en nieuwe kennis op te doen.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 02-01-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.