Nederlandse kinderen beleven weinig tot geen leesplezier

8 januari 2018
Nederlandse kinderen houden minder van lezen dan leeftijdgenootjes in andere landen. Dat meldt Stichting Lezen op basis van internationaal onderzoek onder basisscholieren. Volgens de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) ervaart ongeveer een op de drie Nederlandse 10-jarigen weinig tot geen leesplezier.

Het percentage leerlingen dat niet van lezen houdt, ligt in Nederland twee keer hoger dan het internationale gemiddelde. ,,Hoewel Nederlandse leerlingen gemiddeld zeer hoog scoren op leesvaardigheid, blijven de leesscores van ‘onwelwillende’ lezers achter bij die van de rest”, meldt de stichting die zich bezighoudt met leesbevordering.

,,Inzetten op het vergroten van de leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren.” Op basis van eigen onderzoek onder bijna 6000 Nederlandse leerlingen tussen de 8 en 18 jaar concludeert stichting Lezen dat kinderen voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn om te lezen: lezen uit nieuwsgierigheid of behoefte aan een verhaal om in te verdwijnen. ,,Extrinsieke motivaties, zoals lezen om het beter te doen op school of lezen om bevestiging te krijgen van ouders en leeftijdsgenoten, zijn voor slechts een kleine groep kinderen belangrijk. Dit geldt voor alle groepen leerlingen, ongeacht leeftijd, sekse en opleidingstype.”

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 28-12-2017

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.