Vrouwen tevreden met lager salaris

28 november 2017
Vrouwen zijn tevreden over hun salaris, terwijl ze minder verdienen dan mannen blijkt uit onderzoek. ,,Zij houden zichzelf liever voor de gek dan hard te onderhandelen over hun inkomen.” Vrouwen vinden hun salaris vaker een rechtvaardige beloning voor hun werk dan mannen.

55,9 procent van de vrouwen geeft aan dat ze een eerlijk salaris krijgen, tegenover 50,1 procent van de mannen. Die percentages zijn nogal opvallend, omdat mannen gemiddeld meer verdienen. Volgens Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie en medeopsteller van het Nationaal Salaris Onderzoek van weekblad Intermediair en Nyenrode Business Universiteit, zijn de grote verschillen deels te verklaren door de slechtere onderhandelingstactieken van vrouwen. ,,Vrouwen willen graag eerst die baan en beginnen dan pas met onderhandelen.

Het probleem is dat ze dan te laat zijn. Ook zijn mannen vaak beter in conflictsituaties. Zij kunnen een inhoudelijk meningsverschil met iemand hebben en aan het einde van de dag toch met elkaar een biertje drinken. Vrouwen gaan conflicten liever uit de weg, omdat die bij hen langer doorsudderen. Zij houden zichzelf liever voor de gek dan hard te onderhandelen over hun inkomen.” De verschillen in salaris zijn aanzienlijk: werkende vrouwen boven de 35 jaar verdienen per jaar gemiddeld 3662 euro minder dan mannen.

Bij jongere werkenden is dat verschil minder groot: een vrouw jonger dan 36 verdient gemiddeld 1421 euro minder dan een man. Ook hebben mannen vaker een vast contract dan vrouwen: 73,7 tegenover 66,1 procent. In plaats van om promotie te vragen, maken vrouwen zichzelf liever wijs dat ze blij zijn met hun salaris. ,,Het is niet prettig om elke dag naar je werk te gaan met het idee dat je daar te weinig voor wordt beloond.

Als je erkent dat je ontevreden bent, vraagt dat om actie.” Ook zijn vrouwen, volgens de hoogleraar, naïever als het gaat om de hoogte van hun salaris. ,,Vrouwen denken vaak dat hard werken automatisch wordt verrekend in hun salaris. Zij denken sneller dat hun inspanningen wel worden gezien en daarmee ook beloond.” Vrouwen ondermijnen zo, volgens Van Muijen, hun eigen emancipatie. ,,Deze opstelling helpt niet om de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Bedrijven en politiek moeten maatregelen nemen tegen de loonkloof, maar vrouwen moeten zelf ook actie ondernemen.” Van Muijen raadt vrouwen aan een onderhandelingscursus te volgen.

Maar mogen vrouwen niet gewoon tevreden zijn met een lager loon? Volgens Esther de Jong, onderzoeker bij Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, zijn vrouwen zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s van minder verdienen. De Jong: ,,Zo’n 42 procent van de vrouwen is niet economisch zelfstandig. Dat betekent dat ze minder verdienen dan 920 euro per maand. Deze vrouwen hebben een financieel probleem als hun partner wegvalt door scheiding of overlijden. De loonkloof ondermijnt dus de financiële zelfredzaamheid van vrouwen, en heeft ook een lager pensioen tot gevolg. Daarnaast is er natuurlijk ook gewoon sprake van discriminatie als een man met dezelfde ervaring en kennis als een vrouw meer betaald krijgt voor hetzelfde werk.”

Tot 2015 nam de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog langzaam af, maar hier is de afgelopen twee jaar een kentering in gekomen voor de leeftijdsgroep 35-plus. Van Muijen verklaart dit door het feit dat vrouwen hun werk vaker langere tijd stilleggen door familieomstandigheden. Bijvoorbeeld omdat ze een kind krijgen of mantelzorger worden. Maar liefst 34 procent van de vrouwen uit het Nationaal Salaris Onderzoek onderbrak hun werk vanwege familieomstandigheden, tegenover 3 procent van de mannen. Volgens Van Muijen heeft dit een negatieve invloed op het salaris van vrouwen. ,,Het salaris van die vrouwen heeft een tijd stilgestaan en dat verschil lopen ze niet meer in.”

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 15-11-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.