Nederlander blijkt niet zo vatbaar voor populisme.

7 augustus 2017
De Nederlandse kiezer stemt meer uit overtuiging dan uit protest. Franse en Duitse kiezers zijn juist veel meer geneigd tot tegenstemmen. Stemmen uit overtuiging doen hogeropgeleide kiezers, wie lager is opgeleid stemt eerder uit protest. En Duitsland is het minst vatbaar voor populisme, Frankrijk en Groot- Brittannië het meest. Nederland zit ertussenin, schrijft de Volkskrant.

Dit blijkt uit een grootscheeps opinieonderzoek door de internationale peiler Kantar Public. De onderzoekers stelden dezelfde vragen aan representatieve aantallen respondenten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. De onderzoekers vroegen onder meer waarom iemand stemt: omdat hij het eens is met de ideeën van de gekozen partij of uit frustratie over de andere partijen. Van de Nederlandse respondenten zei 15 procent uit frustratie te stemmen. Van de Britten deed 23 procent dat, Fransen en Duitsers scoorden respectievelijk 37 en 41 procent.

Tim de Beer, die het onderzoek voor Kantar Public in Nederland deed, zegt in een toelichting aan de NOS dat in Nederland proteststemmen vooral naar de PVV gaan en daarna naar de SP, maar ook naar de Partij voor de Dieren, 50Plus en Forum voor Democratie. ,,In Nederland zijn veel uitwijkmogelijkheden.”

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 25-07-2017

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.