Nederlandse jeugd drinkt minder alcohol dan in 2003.

17 juli 2017
Nederlandse scholieren consumeren minder alcohol dan bijna vijftien jaar geleden. Had in 2003 nog 84 procent van de leerlingen van twaalf tot en met zestien wel eens gedronken; in 2015 was dat percentage gedaald naar 43. Dat blijkt uit een rapport van het Trimbos Instituut, waarin de ontwikkeling van alcoholconsumptie in de periode 2003 tot 2015 is onderzocht.

Ook overmatig drinken komt minder voor onder jongeren, blijkt uit het onderzoek. Het percentage jongeren dat de afgelopen maand vijf glazen alcohol of meer tijdens één gelegenheid had gedronken daalde van 39 in 2003 naar 16 in 2015. De oorzaken van de daling zijn niet geheel duidelijk. Genoemd worden de bewustere omgang met gezondheid door jongeren, een betere handhaving van leeftijdsgrenzen bij verkoop, en campagnes van de overheid.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 03-07-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.