Inwoners Aa en Hunze tevreden over Wmo.

11 juli 2017
Inwoners van Aa en Hunze die in 2016 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening, zijn tevreden over de kwaliteit en manier van ondersteuning. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd. Ruim vierhonderd inwoners vulden de enquête in. „Het gemiddelde cijfers is iets lager uitgevallen dan vorig jaar, maar het is nog steeds een heel goede beoordeling”, zegt wethouder Harry Dijkstra. Wel zijn er verbeterpunten.

Zo blijkt de onafhankelijke cliëntondersteuner nog onbekend bij veel mensen. Hier gaat de gemeente wat aan doen. Opvallend is dat 40 procent van de mensen die de enquête hebben ingevuld, aangaven dat de mantelzorger de zorg niet aankan. Hoewel de gemeente veel aandacht heeft voor mantelzorgers, ervaren zij die zorg als een zware belasting. Het onderzoek helpt de gemeente in haar plannen voor de verdere doorontwikkeling van het sociaal domein. Er is dit jaar extra geld gereserveerd.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 28-06-2017

Recente nieuwsberichten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.